Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. május 27., hétfő

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

Kiírásra került a Fővárosi Munkaügyi Központ pályázati felhívása regisztrált álláskeresők részére, akik vállalkozóként szeretnék folytatni munkájukat. Feltétel, hogy legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső legyen a pályázó. Kétfordulós a jelentkezés a kiírásra: első körben június 10-július 12. között, második körben szeptembertől lehet pályázni. Három éves üzleti terv, 20% önrész és a vállalkozás 3 éves fenntartása - is szerepel a feltételek között.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás annak a személynek nyújtható:
- akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban részesül, és 
- aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 
A vállalkozás indítását elősegítő támogatás formái:
a) 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza nem térítendő formában, • b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás, 
 • c) a vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei.


 •  
  Vissza nem térítendő kamatmentes tőkejuttatás nyújtása esetén a támogatás további feltétele:
  - a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, továbbá 
  - kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte.

   
  A vállalkozóvá válásra tekintettel nyújtható támogatások [a)-c)] - pályázati eljárás alapján – együttesen, illetve külön-külön is nyújthatóak.
   
  A b) pontban meghatározott támogatás a vállalkozóvá válás napjától kezdődően állapítható meg, így a támogatás folyósításának kezdő napja: • a) a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány vagy a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás, illetőleg ha más jogszabály vállalkozói tevékenység folytatásának feltételeként más okirat kiállítását írja elő, az okirat átvételének napja,
 • b) mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításának a napja, • c) minden más vállalkozás esetében a vállalkozás cégjegyzékbe történő bejegyzésének, illetve a változásbejegyzésnek a napja.

 •   
  Forrás: NFSZ 

  Üdvözlettel:
  Baksa Eszter, az Ön pályázatírója