Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. május 12., vasárnap

Innováció a fogászatbanA pályázat célja az eredményeink megőrzése mellett olyan egyedi innovációs program megvalósítása, mely a multiplikátor hatása végett a következő 5 évben a jelentős foglalkoztatási hatás mellett hálózati típusú együttműködést generál a kkv szektorban, egységesített ágazati sztenderdjein keresztül működési biztonságot nyújt mind a páciensnek, mind a szolgáltatónak, optimalizált működési környezettel növeli az adózási fegyelmet, mely lehetőséget ad a felnőttképzés, a technológia- és a piacfejlesztés területein a regionális, majd globális szolgáltató centrumainak megteremtésére. A kiemelt szakpolitikai célnak megfelelően a jelen pályázati kiírás célja a fogászati ágazatban működő innovatív vállalkozások fejlesztése korszerű, magas értéket képviselő, szolgáltatások, technológiák kidolgozása és piaci bevezetése révén.
Támogatható tevékenység:

-  Munkatársak alkalmazása: Orvosi közép- vagy felsőfokú végzettségű, fogtechnikus szakvégzettségű, mesteroklevéllel rendelkező fogtechnikus szakvégzettségű munkatárs(ak) legfeljebb 6 havi bérköltsége

-  Eszközbeszerzés: Tárgyi eszköz beszerzése, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése

-  Információs technológia-fejlesztés: egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára, valamint információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára (maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig)

-  Piacra jutás támogatása: online marketing tevékenység (legfeljebb 500 000 Ft összeg erejéig)

- Tanácsadás igénybe vétele a fogászati ágazathoz kapcsolódó innovációs eredmények adaptálása céljából: vállalati stratégia, szervezetfejlesztés, menedzsment, stb.Pályázók köre:

-  KKV-nak minősülő vállalkozások

-  egyéni vállalkozók

-  szövetkezetek

-  A pályázati kiírásra kizárólag mikro- kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

- Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt.Támogatás összege:

-  3 – 30 millió forint (Budapesten max. 20 millió forint).Támogatás mértéke:

-  Az összes elszámolható költség 65%-a.Kötelező vállalások:

-  Létszámtartás a befejezést követő 2 évig.

-  A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (bruttó bér + járulékok) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

-  A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt megvalósítását követő 2 évben a magyar fogászati turizmus területén innovációs hálózatot létrehozó Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Programban részt vesz, mint a kapcsolódó know-how hasznosítója, továbbiakban: Tag.

-  Egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében a pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig legalább 3 új munkahelyet teremt, továbbá a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet 3 fő alá.Beadási határidő:

-  2013. május 31-ig

Forrás: NFÜ