Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. május 7., kedd

Zöld Forrás pályázat 2013


Megjelent a 2013. évi ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek részére, állami feladatok átvállalására, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében

Támogatás igénybevételére jogosultak köre: 
A Zöld Forrás pályázati programból (a továbbiakban: Zöld Forrás) támogatást a Magyarországon bejegyzett, főtevékenysége alapján környezet- és/vagy természetvédelmi célú, közhasznú fokozattal rendelkező, a 2011. évi CLXXV. törvény által civil szervezetnek minősülő alapítvány és egyesület (egyéb alapítvány, egyéb egyesület) kaphat, amely 2012. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került, 2011-ben és 2012-ben környezetvédelmi vagy természetvédelmi tevékenységet folytatott, a 2012. évi közhasznúsági jelentését nyilvánosságra hozta, valamint saját maga képes a pályázati programjának lebonyolítására, koordinálására. 

Támogatás célja:
A Zöld Forrásból a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek (alapítványok és egyesületek) által hatékonyan és eredményesen ellátható és átvállalható állami feladatok támogathatók, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését segítik. A fentieknek megfelelően az alábbi NKP III. célok megvalósítására lehet pályázatot beadni: 
  1. A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 
  2. Éghajlatváltozás 
  3. Környezet és egészség 
  4. Települési környezetminőség 
  5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 
  6. Fenntartható terület- és földhasználat 
  7. Vizeink védelme és fenntartható használata 
  8. Hulladékgazdálkodás 
  9. Környezetbiztonság 

A támogatás formája és a finanszírozás módja: 
A támogatás intenzitása 100%. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelhető támogatás mértéke:
A támogatási igény nem lehet kisebb 400.000 Ft-nál, továbbá 400.000 Ft-nál alacsonyabb támogatható összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet. 
   1) Ha a pályázó szervezet elfogadott 2012. évi számviteli beszámolója szerint a szervezet összes ráfordítása 2 millió Ft alatti, akkor legfeljebb 500.000 Ft támogatásra pályázhat,
  2) míg ha összes ráfordítása 2 millió Ft-nál nagyobb, akkor legfeljebb ezen összes ráfordítása 25%-ának megfelelő összegű, de 2 millió forintot meg nem haladó támogatásra pályázhat.
Benyújtási határidő:
A pályázatok benyújtásának (postára adásának) határideje: 2013. május 31.


Forrás: kormany.hu