Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. július 27., szombat

Trafik pályázat ÚJRA

Újra megjelent a Dohánykoncessziós (Trafik) pályázat
Beadási határidő: 2013. szeptember 2.


Pályázók köre

1.      Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a Pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek.

2.      A koncesszió-köteles tevékenység folytatásának feltétele, hogy az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a pályázat nyertesének meg kell szereznie vagy igazolnia kell:

a)      az egyéni vállalkozásra való jogosultságot, vagy saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért, valamint

b)      a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság) a kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó, a koncessziót gyakorló nevére szóló engedélyét.


Koncessziós tevékenység
 1. A koncesszió tárgya: Dohánytermékek kiskereskedelme (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelem): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide nem értve egyrészt a dohánytermék-nagykereskedők egymás közötti jogügyleteit, másrészt a dohánytermék-nagykereskedő, illetve a dohánytermék-kiskereskedő közötti szerződéses jogviszonyokat.
 1. A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított 20 év.
 1. A koncesszióra kijelölt terület: A 2013. február 22. napi ajánlati határidővel meghirdetett Koncessziós Pályázati kiírás során a 2013. április 23. napján, illetőleg a 2013. július 17. napján, az Fdvtv. 10. §. (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenként kihirdetett pályázatokkal érintett településeken található jogosultságok, azzal, hogy olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 2000 (kétezer) főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a 2000 (kétezer) főt meghaladja, legalább egy, és minden 2000 (kétezer) fő lakos után további egy jogosult végezhesse a tevékenységet. Ha egy város kerülettel is rendelkezik, úgy a fentiek értelmezése során településen a város kerületét kell érteni. Az egyes települések és koncessziós pályázati jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.
 1. Az egyes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok átengedéséért fizetendő koncessziós díj mértéke:
Kategória/lakosság Koncessziós díj(nettó Ft) /db / év
2.000 fő alatti település
100 000
2.000-10.000 fős település
160 000
10.000 fő feletti település
200 000
Budapest, MJV, megyeszékhely
240 000
A koncessziós díj megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.


Pályázatok benyújtása
 1. Pályázat beadása esetén díjat kell fizetni (Pályázati díj), melynek mértéke pályázatonként nettó 25.000,- Ft + ÁFA (bruttó 31.750,- Ft), és amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.
 1. Pályázatot csak a Pályázati díjat megfelelő módon és igazoltan megfizető nyújthat be.
 1. A pályázatot postai úton lehet benyújtani magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.
 1. A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik. E határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.

Koncessziós szerződés
 1. A koncessziós szerződésnek a pályázat nyertesével történő megkötésére az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül sor.
 1. A pályázat nyertese a koncesszió időtartam alatt a dohánytermék-kiskereskedelmet a dohánykereskedelemre vonatkozó jogszabályok és a koncessziós szerződés rendelkezései szerint jogosult végezni.
 1. Egy pályázó több érvényes pályázatot is benyújthat, de egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság több, mint 2/3-át.
 1. A koncessziós szerződés tervezetének szövege a Pályázati kiírás mellékletét képezi.
 1. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot, annak bármely szakaszában, eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredménytelennek nyilvánításából eredően Kiíróval szemben semmiféle igény nem érvényesíthető.
Forrás: kormany.hu

Kattintson a nevemre és írjon most email-t, hogy az Ön településén még van-e megszerezhető koncessziós jog, valamint adjuk be most a pályázatot!

Üdvözlettel:

Ha pályázni szeretne a dohánykoncessziós jog megszerzésére, legyen szíves kitölteni az alábbi űrlapot, hogy mielőbb felvehessem Önnel a kapcsolatot. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide