Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. szeptember 12., csütörtök

Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban

A kiírás célja, hogy a szociális gazdaság támogatásakor erősíteni tudjuk egy társadalmi vállalkozás gazdasági tevékenységét, az ahhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési elemeket, a piacra jutás megalapozásához szükséges kutatási és tervezési erőforrásokat, szükséges eszközöket. Ezen tevékenységek támogatói szándéka mellett a szervezet társadalmi céljai mentén elvárjuk a humánerőforrás fejlesztését, és a hátrányos helyzetű rétegek egyéb támogatását. Utóbbi tevékenység kiterjedhet a vállalkozás termékeihez és szolgáltatásaihoz szükséges humánkapacitások fejlesztésére, a potenciális munkavállalók képzésére, munkahelyi beilleszkedésének támogatására, a tagok egyéb, munkavégzést akadályozó szükségleteinek kielégítésére.


Pályázók köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
    - 121 Szociális szövetkezet
    - 594 Nonprofit szociális szövetkezet

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 20.000.000.- forinttól 50.000.000.- forintig

Beadási határidő: 2013.09.01-től 2013.10.01-ig

Támogatható tevékenységek:

1. Előkészítés
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány
1.2. Közbeszerzések előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek
1.3. Előzetes, megalapozó felmérés, piackutatás
1.4. A projekt előkészítéséhez kapcsolódó és a támogatott tevékenység jogszerű
működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése
 
2. Projektmegvalósítás szakasza
2.1. Célcsoport tag foglalkoztatása
2.2. Szakmai megvalósító foglalkoztatása, ha a szövetkezet tagja, akkor csak
munkaviszonyban
2.3. ERFA tevékenység
2.3.1. Projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzése
2.3.2. A projekt céljaival összefüggő épület építés, felújítás, bővítés átalakítás
2.4. Piacra jutás és marketing tevékenységek
2.4.1. A piacra jutás, értékesítés támogatása
2.4.2. Tevékenység/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
2.4.3. A piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a szövetkezet termékeinek
népszerűsítése
2.5. Honlap készítés, honlap fejlesztés – statikus vagy dinamikus a projekt
volumenének indokoltságához mérten
2.6. Képzés
2.6.1. Tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések,
továbbképzések célcsoport tagok részére

Forrás: NFÜ

Üdvözlettel: