Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. október 6., vasárnap

Akvakultúra, halfeldolgozás, halgazdálkodás fejlesztése

Akvakultúra, halfeldolgozás, halgazdálkodás fejlesztése
 
Támogatható tevékenységek:

1. Az akvakultúrába történő termelő beruházások esetében
a) az akvakultúra termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;
b) a termelésben már meglévő halgazdaságok korszerűsítése vagy bővítése;
c) a biztonságos halhústermelés termelési alapjainak és feltételrendszerének biztosítása;
d) a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a termelékenység és a hatékonyság növelése az akvakultúrában, elsősorban a technikai és technológiai színvonal javításán keresztül;
e) halkeltetők építése, felújítása, illetve modernizálása, a haltermelés során a környezeti terhelés csökkentése;
f) a közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése;
g) az akvakultúra ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének javítása, továbbá a munkahelyek megőrzése.

2. A természetes vízi halgazdálkodás esetében
a) a természetes vízi halgazdálkodás hagyományainak megőrzése;
b) a természetes vízi halgazdálkodási eszközök, felszerelések korszerűsítése;
c) biztonságos munkakörülmények megteremtése;
d) higiéniai, termékminőségi fejlesztés;
e) környezetre gyakorolt pozitív hatás

3. Halfeldolgozás és értékesítés esetében
a) a munkafeltételek javítása;
b) a közegészségügyi és higiéniai feltételek javítása;
c) a termékminőség felügyelete és javítása;
d) kiváló minőségű termékek előállítása új piacok számára;
e) a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése;
f) a melléktermékek és hulladékok hasznosításának javítása;
g) új termékek előállítása, innovatív termelési módszerek kifejlesztése
új halfeldolgozó kapacitások létrehozása; illetve a meglévő halfeldolgozó kapacitások bővítése, fejlesztése, korszerűsítése által. 

Támogatás összege: 
Az egy támogatási kérelem benyújtásával igénybe vehető támogatás legmagasabb összege
a) konvergencia területek esetében természetes vízi halgazdálkodás című intézkedés keretében legfeljebb 60 millió forint, az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedés keretében 150 millió forint, és a halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások intézkedés keretében legfeljebb 100 millió forint,
b) nem konvergencia területek esetében az a) pontban felsorolt intézkedések keretében legfeljebb 60 millió forint.

Támogatás mértéke:
a) az elszámolható kiadások legfeljebb 60%-a, amennyiben a beruházással érintett telephely konvergencia területhez tartozik;
b) az elszámolható kiadások legfeljebb 40%-a, amennyiben a beruházással érintett telephely nem konvergencia területhez tartozik;
c) a maximális támogatás-intenzitásnál kisebb mértékű támogatási igény esetén a hozzájárulás mértéke csak egész szám lehet.

Benyújtási határidő:
Támogatási kérelmet 2013. október 1. és október 31. között lehet benyújtani.

Forrás: MVH

Üdvözlettel: