Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. október 30., szerda

Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása

A pályázat célja: Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – Magyarországon, illetve Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – kulturális programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába. Szolgálják a határokon átnyúló magyar-magyar együttműködést, valamint hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a határon túli magyar közösségek erősítéséhez. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek- és ifjúsági korosztály tagjainak lelki és erkölcsi fejlődését.

Jelen pályázati kiírás keretében egy magyarországi és egy határon túli ifjúsági szervezet pályázik együtt közös kulturális program lebonyolítására.

A pályázatok támogatására 28.000.000 Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 29.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton maximum 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. november 1. és 2014. május 31. közé eső időszak. 

Pályázati díj: Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2.200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
- társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
- egyházak, egyházi szervezetek,
- egyházi fenntartású intézmények,
- önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények
- többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
- non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban. 

Forrás: NCSSZI

Ha további kérdése van, kattintson a nevemre és küldjön emailt! Üdvözlettel: