Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. október 22., kedd

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

Megjelent a "Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" című PIAC_13 kódszámú projekt felhívása. Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent projekt célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

A pályázatok benyújtása 2013. október 21. napjától 2013. november 21. napjáig lehetséges.

Pályázók köre:
1) jogi személyiségű gazdasági társaságok
2) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
3) szövetkezetek
feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik 2 lezárt teljes üzleti évvel, úgy biztosíték nyújtására kötelezett (bankgarancia, ingatlan jelzálog, tulajdonosi kezességvállalás. 2 lezárt üzleti évvel rendelkező cég mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Konzorciumi tag lehet még:
4) költségvetési szervek, azok intézményei, kutatóhelyek
5) non-profit szervezetek, kutatás-fejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságok, közalapítványok, egyházak felsőfokú intézményei 

A projekttel szembeni elvárások:
1) a projekt műszaki-, orvosi vagy természettudományi szakterületen valósul meg
2) a projektben fejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik
3) a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre

Igényelhető támogatás összege:
Minimum 40 millió, maximum 450 millió forint.
Konzorcium esetében minimum 150 millió, maxiumum 450 millió forint.

Támogatás mértéke:
Egyedüli pályázó esetében 70%, konzorcium esetében 80%.

Kötelező vállalások:
1) Piacra vitel megalapozása: piacra viteli terv elkészítése, üzleti terv készítés, marketing terv készítés, gyártásra vitel terveinek elkészítése ÉS
2) Iparjogvédelmi oltalom vagy tesztelt prototípus ÉS
3) K+F létszám tartás ÉS
4) Üzleti hasznosíthatóság: A pályázó vállalja, hogy a jelen pályázat keretében támogatott K+F+I tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele a projekt fizikai befejezési évét követő 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át VAGY
5) K+F ráfordítások szintjének megőrzése: A pályázó vállalja, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti évben a K+F ráfordítások összege nem csökken a bázisérték alá (bázisérték: 2012. évben a K+F ráfordítások összege, de legalább az elnyert támogatás 50%-a)

Támogatható tevékenységek:
1) Alapkutatás
2) Ipari kutatás
3) Kísérleti fejlesztés

Elszámolható költségek:
1) Személyi jellegű költségek a K+F tevékenységhez kapcsolódóan (min. 25%)
2) Igénybe vett szolgáltatások
3) Anyagköltség
4) Eszközbeszerzés
5) Immateriális javak
6) Előkészítés költségei
7) Nyilvánosság biztosítása (max. 2%)
8) Koordinációs költség (max. 2%)
9) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységek díja

Előleg igényelhető, maxiumum az elnyert támogatás 50%-ának mértékéig.

A pályázatot nem a beérkezés sorrendjében, hanem pontozás alapján állítják sorrendbe. Az előzetes pontozás elkészítéséhez legyen szíves az alábbi űrlapot kitölteni.

Forrás: Mag Zrt.

Üdvözlettel: