Oldalak

Ads 200x100px

.

2013. november 21., csütörtök

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban1. Célterületek, melyekhez támogatást lehet igénybe venni: 
1. célterület: falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő falusi szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (szálloda, panzió, kemping, üdülőház nem támogatható!)
2. célterület: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve szerinti parti települések kivételéve egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő vagy egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (településlista alapján!) (szálloda, panzió, kemping, üdülőház nem támogatható!)
3. célterület: a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatás alapján gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez 
4. célterület: szálláshelyhez nem kötődő 
   a. agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez
   b. lovas turisztikai szolgáltatáshoz
   c. vadászturizmushoz
   d. erdei turizmushoz
   e. horgászturizmushoz
   f.  vízi turizmushoz
   g. borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény kialakításához, bővítéséhez, átalakításához és eszközrendszer fejlesztéséhez.2. Pályázók köre 
- Természetes személyek,
- Mikro-, kis- és középvállalkozások
- Települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás,
- Egyházi jogi személy,
- Nem közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet.

Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Az ügyfél kérelme vonatkozásában a beruházás csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg. Az Ön településének LEADER HACS szervezetét itt keresheti meg.

 

3. Támogatható tevékenységek 
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a fejlesztéssel érintett szálláshely helyrajzi számához tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és telepített sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább 2000 m2 legyen.Építési beruházás 
- Támogatás csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítására nyújtható.
- Építéssel járó beruházások esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles!
- Építési normagyűjteményhez kattintson ide

Eszköz-, illetve gépberuházás 
- Amennyiben az ügyfél olyan eszközt, illetve gépet kíván beszerezni, amely a hatályos Gépkatalógusban nem szerepel, akkor a támogatási kérelméhez legalább két árajánlatot kell mellékelnie.
- A beszerezni kívánt eszköz, illetve gép gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telhet el.
- Gépkatalógushoz kattintson ide
 

 4. Nem támogatható tevékenységek   
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy sporteszköz beszerzésére,
b) termőföld és ingatlan vásárlására,
c) ingatlan bérleti díjára,
d) élő állat vásárlására,
e) vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez.5. Vállalások 
- Az üzemeltetési kötelezettség öt évig tart.
- Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - kivéve a jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét - nem idegeníthető el és nem adható bérbe.
- Kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási döntés kézhezvételétől számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül meg kell valósítani. 

6. A támogatás összege 
A támogatás összege min. 1 millió Ft, max. 35 millió Ft (a maximális támogatás mértéke településenként eltérhet).
A támogatás csak meghatározott településeken vehető igénybe, így az egyeztetésért hívja munkatársainkat. Felhívnánk továbbá figyelmét, hogy a pályázat pontozásos, vagyis a beérkezett pályázatok közül az elért pontszám sorrendjében állapítják meg a támogatást. Az előzetes pontozás elkészítésében töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot!

7. A támogatás mértéke 
- hátrányos helyzetű területen az elszámolható kiadások 65%-a.
- egyéb területen meg valósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a.
- non-profit szervezet 100%-os támogatást is igénybe vehet

 8. Benyújtási határidő
A pályázatok benyújtása 2013. november 25-től 2013. december 20-ig lehetséges.


Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot.

Forrás: MVH

Üdvözlettel:
Baksa Eszter