Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. január 9., csütörtök

Pályázat a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatásáraA Nemzetgazdasági Minisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahely-teremtő beruházási pályázatot hirdet.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 13 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 1100-1200 KKV-nál 6500 új munkahely létesíthető, továbbá legalább tizenkétezer már meglévő munkahely megőrzése segíthető.

A pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához 2014. január 9-től 2014. február 14-ig lehet benyújtani a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

Pályázók köre:
- mikro-, kis- és középvállalkozások (maximum 250 főig)
- gazdasági társaságok
- egyéni vállalkozók

Támogatható tevékenységek: 
- Eszközbeszerzés
- Know-how, immateriális javak beszerzése
- Infrastruktúra-fejlesztés: új épület, épületrész felépítése, víz- és csatornahasználat, villamos-fejlesztés, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztés

Támogatás összege:
Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft.

Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:
- amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy
- amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
- amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,
- amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,
- amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken, szabad vállalkozási zónákban megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet - a szabad vállalkozási zónákból, leghátrányosabb helyzetű településekből pályázóknál 150 új munkahelyet - eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.

Támogatás mértéke:
- Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50 %,
- Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40 %,
- Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30 %,
- Budapesten 10 %.

A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások a mikro-, kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozásoknál 10 százalékponttal növekednek.

Kötelező vállalások:
- Legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet.
- Legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalni.
- A beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti.
- A beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi; és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes).

Egyéb:
15 millió forint feletti támogatás esetén biztosíték nyújtása kötelező, amely lehet az odaítélt támogatás összegének
- 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosító szervezet, pénzintézet által biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy
- 150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy
- 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre (műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések) alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint).

Forrás: NFSZ

Amennyiben pályázni szeretne, legyen szíves az alábbi táblázatot kitölteni, hogy mielőbb fel tudjam venni Önnel a kapcsolatot.

Üdvözlettel: