Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. április 13., vasárnap

Oktatási intézmények fejlesztése Dél-Dunántúlon

Jelen pályázati konstrukció támogatásával megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva, az alapfokú oktatást végző intézmények infrastruktúrájának fejlesztésén keresztül csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket, megteremtse az egészséges, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és biztosítsa a minőségi oktatáshoz - kirekesztés nélküli hozzáférést. A fejlesztés kifejezetten támogatja a megújult tartalmi és módszertani programokhoz illeszkedő integrált, funkcionális feladatellátási helyek kialakítását, valós igényekre alapozott kapacitásbővítéssel egybekötötten is, a méltányos oktatási környezet alapkövetelményeinek figyelembe vételével.

Benyújtási határidő: 
2014. május 12-től 2014. június 26-ig. A pályázat pontozásos!

Az alábbi kritériumoknak megfelelő fenntartók pályázhatnak:
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
- egyházak,
- állami felsőoktatási intézmények
- országos nemzetiségi önkormányzat és
- alapítványok 
fenntartásában és működtetésében álló és

- egy feladatellátási helyen (egy helyrajzi számon) 1-8 évfolyamos általános iskolai oktatást folytató és
- 2013/2014 OSA2FELH tanév eleji létszám adatai szerint 1-8 évfolyamon legalább 150 tanulói létszámot elérő, vagy meghaladó feladatellátási helyek fejlesztésére nyújtható be pályázat.

Azon fenntartók, ahol a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya eléri a 10%-ot.

Nem támogathatóak olyan főtevékenységként művészeti nevelést, oktatást folytató feladatellátási helyek, ahol általános iskolai nevelés nem zajlik.

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek:
1) Az oktatási intézmények feladatellátási helyeinek infrastrukturális beruházása, felújítása, bővítése, energiatakarékossá tétele (beleértve a megújuló energiafelhasználást), új építés (min. 50%, de a megújuló energiaforrásokra max. 20%)
2) Az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába
3)  A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése
4) Szocializált, mozgásfjelesztést segítő helyiségek és eszközök, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése
5) Berendezési tárgyak, eszközök beszerzése (max. 20%)
6) A sajátos nevelést igénylő gyermekek, diákok képzését, fejlesztését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése
7) Információs és kommunikációs technológiák komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása
8) Melegítő és főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése és kapcsolódó, nélkülözhetetlen eszközök
9) Helyi esélyegyenlőségi program elkészítése
10) Projektszintű könyvvizsgálat (max. 0,5%)
11) Nyilvánosság biztosítása (max. 0,5%)
12) Azbesztmentesítés
13) Projekt előkészítés (max. 8%)
14) Projektmenedzsment (max. 2%)

Az egy gyermekre jutó összes elszámolható építési költség max. bruttó 900.000.- Ft. Továbbá:
- új épület építése esetén max. bruttó 280.000.- Ft/bruttó m2
- felújítás, korszerűsítés esetén max. bruttó 180.000.- Ft/bruttó m2
- udvarfelújítás, átalakítás esetén max. bruttó 12.000.- Ft/bruttó m2

Projekt területi korlátozása:
Csak a Dél-Dunántúli régió területén valósítható meg a projekt (Baranya, Somogy, Tolna megye)

Támogatás mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.

Támogatás összege:
Minimum 100 - maximum 450 millió forint. Egy pályázatra igényelhető támogatás összege, azzal, hogy az igényelhető támogatáson belül a mindennapos testnevelés műszaki feltételeihez kapcsolódó infrastruktruális fejlesztés és kapcsolódó helyiségek (pl. kiszolgáló egységeinek) építési költségeire eső támogatás nem haladhatja meg a 200 millió forintot.

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben szeretne részt venni a pályázat, töltse ki az alábbi űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot, hogy időben elő tudjunk készülni a pályázatra. Tekintse meg referenciáimat, ahol láthatja, hogy már sok nyertes pályázattal rendelkezem az oktatás témakörében.

Üdvözlettel: