Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. július 14., hétfő

Tájékoztatás átmeneti intézkedés bevezetéséről a TÁMOP és a TIOP projektek kifizetési igénylésével kapcsolatbanValamennyi TÁMOP és TIOP projektre vonatkozóan az alábbi átmeneti intézkedéseket vezetjük be:

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 56. § (8) bekezdésének előírásai értelmében utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a kettőszázezer forintot.

Az irányító hatóság a 2014. július 14. - december 31. közötti időszakban benyújtott kizárólag csak utófinanszírozású számlákat/számviteli bizonylatokat tartalmazó kifizetési igénylések esetében engedélyezi a hivatkozott jogszabályhelyben megjelölt százalékos korláttól történő eltérést.

Az eltérés engedélyezése a Támogatási Szerződést az Általános Szerződési Feltételek 4.5 pontja alapján minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja.

A fentiek értelmében a kizárólag csak utófinanszírozású számlákat/számviteli bizonylatokat tartalmazó időközi kifizetési igénylés benyújtható, ha az igényelt támogatás összege legalább a kétszázezer forintot meghaladja függetlenül attól, hogy az időközi igénylés keretében igényelt támogatás összege nem haladja meg a megítélt támogatás 10%-át.

Szállítói és vegyes finanszírozású kifizetési igénylések benyújtására továbbra is az alábbi – a Rendelet 56. § (6) bekezdésére tekintettel a Támogatási Szerződésben és a pályázati útmutatóban rögzített - előírások vonatkoznak:
1) A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói finanszírozásra benyújtott számla összege meghaladja bruttó 1 millió forintot.
2) Vegyes finanszírozású (utófinanszírozású és szállítói finanszírozású számlákat vegyesen tartalmazó) kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha a közvetlen szállítói számla összege meghaladja a bruttó 1 millió forintot. Vegyes finanszírozású kifizetési igénylés esetén az utófinanszírozott tételekre továbbra sincs semmilyen százalékos-, illetve összegkorlát.

Forrás: Széchenyi2020