Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. szeptember 22., hétfő

Itt a pályázat kazáncserére! Megjelent az útmutató!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló fűtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerűsítését.

A pályázati úton elnyerhető forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történő cseréjére, és ehhez kapcsolódóan a fűtési és használati melegvíz-rendszerük korszerűsítésére. A gázkazánok cseréjével jelentősen csökkenthető az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás. A vissza nem térítendő támogatást a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében, a kvótabevételek terhére biztosítja a szaktárca.
 
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szereplő – valamelyik tulajdonosa.

További elvárások:
- Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező, önálló (lakásfűtő / lakásfűtő és használati melegvíz termelő)  gépészeti egységgel rendelkező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot. 
- Azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.

Támogatható tevékenységek köre:
- A fűtési / fűtési- és használati melegvíz rendszer hőtermelő berendezés cseréje új kondenzációs kazán beépítéssel
-  Meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése
- Járulékos munkálatok (kéményátépítés, fűtési- és használati melegvíz ellátó rendszer átalakítása, vezérlés kialakítása)
- Energetikai tanúsítás, számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek (pl. kéményseprő szakvélemény, gáz-MEO átvételi jegyzőkönyvvel, használatba vételi engedély)

NEM támogatható:
- Használt eszközök beépítése
- Meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével (kivéve kéményátépítés) megvalósuló beruházások

Elszámolható költségek:
- Kivitelezési költségek (anyag + munkadíj)
- Szakértői díjak (max. a kivitelezési költség 8%-a lehet)

Szkennelve benyújtandó dokumentumok:
- tulajdoni lap
- bankszámla igazolás
- a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 3 db - a beadás megelőző 3 hónapra szóló bármelyik (azonos típusú) - közüzemi számla, mely a lakottságot, valamint a fogyasztást igazolja (víz-, villany-, gázszámla)
- 2 db energetikai tanúsítás (számítás) meglévő és tervezett állapotra
- egyszerűsített kapcsolási rajz
- 1 db vállalkozóval kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés és tételes (anyag és munkadíjat tartalmazó) költségvetés

A pályázat benyújtásának módja:
- A pályázati portálon (http://zfr-kazancsere.hu/zfr-kazancsere/) kell regisztrálni 2014. szeptember 22. és 2014. október 21. között
- Majd pályázatot benyújtani a pályázatok meghirdetésétől számított 30. naptári napot követően, vagyis 2014. október 22-től 2014. november 31-ig vagy a forrás kimerüléséig régiónként eltérően az alábbiak szerint:A pályázatot jelenleg technikai okok miatt felfüggesztették, bővebb információért kattintson ide!
 
A részletes pályázati dokumentáció itt érhető el: http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/kazancsere-2014.html (Jobb oldalon a "Letölthető fájlok" menüpontban).


Ha a pályázat elkészítésében segítségére lehetek, kattintson a nevemre és írjon azonnal email-t!

Üdvözlettel: