Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. december 2., kedd

Egyházi támogatások


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a tisztelt Érdeklődőket, hogy új felhívás jelent meg az Egyházi támogatások keretében. Az egyedi támogatási igény két kategória egyikére nyújtható be: az egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása című, valamint az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása elnevezésű előirányzatra.

1) Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.

A közösségi terek építésének támogatása révén a közösségek megerősödését kívánjuk szolgálni. Meggyőződésünk, hogy az egyházaknak a hit erejéből táplálkozó közösségalkotó ereje olyan energiát sugároz, amelyek képesek valamennyi embert, hívőt és nem hívőt egyaránt gazdagítani.

Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.

Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások, stb.)

Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége: hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása. Ezeknek a közösségeknek az erősítése nemzetmegtartó munkát is jelent, hiszen az ott élők számára sokszor az egyházi közösséghez tartozás az egyetlen kapocs a nemzettel, a magyarsággal, kultúránkkal.

Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

Az igényelhető támogatás minimális összege 150 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

2) Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Az előirányzat az egyházi hitéleti vagy közfeladatot ellátó, műemlék ingatlanok védelmét, felújítását, bővítését, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatását szolgálja. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítások támogatására

Az Államtitkárság fenntartja magának a jogot az örökségvédelmi szempontok betartásának ellenőrzésére. A támogatás igényléséhez hazai igénylők esetében szükséges a felettes egyházi szerv ajánlása.

Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió forint, a maximális összeg 40 millió forint.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre mindkét pályázat esetében:
Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt:
1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 - 12. §-a szerinti szervezetek)
2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek

Az igények elbírálása során előnyt jelent: befejezés előtt álló beruházás felettes egyházi szerv ajánlása (EGYH-EOR-15 hazai igénylője esetén kötelező)

Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2015. január 7, 24:00

Forrás: EMET

Amennyiben szervezete pályázni szeretne, kérem töltse ki az alábbi kérdőívet és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot!

Üdvözlettel: