Oldalak

Ads 200x100px

.

2015. február 14., szombat

MEGJELENT: Innovatív iskolák fejlesztése

A hosszú távú célok elérése érdekében a konstrukció részcéljai:
- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával
- az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közeledési ismeretek oktatásának fejlesztése,
- hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődését;
- a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése,
- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését megcélzó tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése.
- a vállalkozói ismeretek bővítése és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása.

A támogatott pályázatok várható száma:
A konvergencia régiókban 300-800 db.

Pályázók köre:
A köznevelési intézmények kizárólag konvergencia régiókban elhelyezkedő feladatellátási helyeik fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot (tehát budapesti és pest megyei iskolák nem vehetnek részt a pályázaton!).
Nem nyújtható támogatás azon feladatellátási helyek vonatkozásában, amelyek
- a TÁMOP 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című konstrukció keretében támogatásban részesültek,
- a TÁMOP 3.1.18-14 „Dankó Pista Program” című konstrukció keretében benyújtott pályázatban megvalósítási helyszínként jelennek meg.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen pályázati felhívás az országos kompetenciamérés átlageredményétől elmaradó intézmények számára nyújt pályázási lehetőséget. 
Azon feladatellátási helyek vonatkozásában nyújtható be pályázat, a 6., 8. és 10. évfolyamok bármelyikében az országos kompetenciafelmérés 2013. évi telephelyi jelentéseiben vagy a matematika, vagy pedig a szövegértés átlageredménye az országos átlagtól legalább 7%-kal elmaradnak.

A szakmai értékelés során előnyben részesülnek azon feladatellátási helyek, melyekben az országos átlagtól való elmaradás a 8,43%-ot is meghaladja.

Az alábbi táblázat képességpontban kifejezve írja le az adott kritériumoknak való megfelelés feltételeit:

évfolyam
mérési terület
országos átlag
7 és 8,43%-os elmaradáshoz tartozó felső ponthatár
6.
matematika
1489
1385 - 1363
szövegértés
1497
1392 - 1371
8.
matematika
1620
1507 - 1483
szövegértés
1555
1446 - 1424
10.
matematika
1640
1525 - 1502
szövegértés
1620
1507 - 1483

Támogatás mértéke:
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 40.000.000 Ft lehet

Az összesen igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a projekt keretében bevont feladatellátási helyenként az alábbi mértéket:
- 1 feladatellátási hely esetén a 12.000.000 forint,
- 2-3 feladatellátási hely esetén 10.000.000 forint,
- 4 vagy több feladatellátási hely esetén a 8.000.000 forint.

Az igényelhető támogatás összegét úgy kell megtervezni, hogy az a projekt megvalósításába bevont tanulók számára vetítve nem haladhatja meg a tanulónkénti 300.000 Ft-ot.

Benyújtási határidő:
A pályázatok benyújtása 2015. február 20-tól 2015. március 20-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

Forrás: palyazat.gov.hu

A pályázati felhívást itt olvashatja. Felhívom szíves figyelmét,hogy a pályázat pontozásos, az előzetes pontozás elkészítését díjmentesen elkészítem Önnek. Amennyiben a projektben közlekedés-biztonsági vagy kerékpáros programokat szeretnem megvalósítani, ajánlom szíves figyelmébe a Bringa Akadémia programjait.

Ha az Ön intézménye is pályázni szeretne, úgy kérem töltse ki az alábbi űrlapot.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója