Oldalak

Ads 200x100px

.

2015. május 20., szerda

Megjelent az első GINOP pályázat idén: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása" című pályázat

A pályázat célja:
A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is. A projektet 24 hónap alatt kell megvalósítani!

Benyújtási határidő:
2015. június 22-től 2017. június 22-ig.
A pályázat benyújtása 2016. február 22-én 14.00 órától időszakosan felfüggesztve.

Támogatás összege:
1.500.000.- forinttól 20.000.000.- forintig, DE az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal
szorzott összegét.

Támogatás mértéke:
Az összes elszámolható költség 50%-a. Budapesten és Pest megyében nem vehető igénybe a támogatás!

Támogatható tevékenységek:

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható
tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:
c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

Kötelező vállalások:

a) Létszámtartás
b) Külkereskedelmi felelős kijelölése
c) Piackutatás elkészítése
d) Idegen nyelvű honlap kialakítása legalább 2 idegen nyelven

Támogatást igénylők köre:
1. mikro-, kis- és középvállalkozások
a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak
vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy
exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
 
2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezet

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, kérem töltse ki az alábbi kérdőívet és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. 
Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide!
 

Üdvözlettel:
 

Baksa Eszter, az Ön pályázatírója