Oldalak

Ads 200x100px

.

2015. augusztus 25., kedd

GINOP-2.3.3-15 - Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható (különös tekintettel az S3 (Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia) infrastruktúra dokumentumában megjelenő kutatási infrastruktúrákra), amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20-200 db.


Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés (Budapest és Pest megye). 


Támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft.
c) A kutató-tudásközvetítő szervezet támogatandó tevékenysége nem minősülhet gazdasági tevékenységnek, ezért az általa elszámolható minden költség támogatási mértéke legfeljebb 100%.
d) Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az utófinanszírozású projektelemekre eső támogatás legfeljebb 75 %-ának megfelelő, maximum 450 millió Ft összegű előleget biztosít.

Támogatható tevékenységek:
- a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan támogatható),
- a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),
- projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),
- projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),
- tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható),
- szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható).

Kötelező vállalások:
Az alábbi feltételek vállalása szükséges minden projekthez kapcsolódóan a pénzügyi befejezést követő 3. üzleti év végére:
Kötelező:
Bekapcsolódás nemzetközi kutatási hálózatokba (a kutatási infrastruktúra által generált nemzetközi kutatási együttműködési megállapodások száma)
és
Kutatási lehetőség biztosítása külső kutatócsoportok számára (együttműködési megállapodások száma)
és
A jobb, kutatási infrastruktúrával ellátott létesítményben dolgozó kutatók számának növelése teljes munkaidőre számítva (belső nyilvántartás)
és az alábbi két vállalás közül egy választandó
A kedvezményezett szervezet(ek)nél a beszerzett eszköz oktatási célú felhasználása (felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók számára gyakorlati tárgy keretében beépített oktatási anyag, katalógussal és fotódokumentációval vagy videó filmmel dokumentálva)
vagy
A kutatáshoz kapcsolódó szabadalmak, publikációk növelése (a kutatóhelyre eső, külsős kutatókkal közös publikációk, szabadalmak száma).

A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású projektek esetében a projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Irányító Hatóság által történő kiegyenlítésének a napja. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

Pályázók köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a magyarországi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező:
- költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek,
- egyházi tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények,
- állami többségi tulajdonú non-profit gazdasági társaságok.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
· 2016. január 25.
· 2016. október 10.
· 2017. március 27.
· 2017. október 15.

Forrás: Széchenyi 2020

Az előzetes értékelés elkészítéséhez, kérem töltse ki az alábbi űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója