Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. január 18., hétfő

Megjelentek a Zöld ipari innováció program pályázati felhívásai

A Zöld ipari innováció program központi pályázati felhívásában a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)" illetve a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)" célokra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 4.790.528 €, melyből az 1. alprogramra 3.309.290 €, a 2. alprogramra 1.481.238 € került meghirdetésre.

A pályázati konstrukció fix határidős, így a meghatározott határidőig benyújtott pályázatok a határidő leteltét követően, egyszerre kerülnek értékelésre.

A magyar nyelven kitöltött elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2016. március 16. 16.00 óra.

Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot legkésőbb 2016. március 16.  24.00 óráig kell postára adni.

Támogatás összege:
A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként minimum 170.000 € - maximum 1.600.000 €.

A támogatás  igénylése  során  a  költségek  euróra  való  átszámítására  alkalmazandó árfolyam 308,4  Ft/€.  A  költségtervet  és  az  igényelt  támogatást  forintban  kell  megadni  a  pályázati űrlapon.

Támogatás mértéke:
40-60% között vállalkozási mérettől függően.

Projektgazdák köre:
- magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (GFO kód alapján: 11)

Projekt partnerek lehetnek Magyarországon vagy Norvégiában székhellyel vagy telephellyel rendelkező
- jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO: 11)
- szövetkezet (GFO: 12)
- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek (GFO: 3)
- jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO: 52, 54, 56, 57, 59).

Norvég féllel kialakított projekt partnerség a pályázat értékelésénél előnyt jelent.

Támogatható tevékenységek:
1. alprogram: Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése
- hulladékgazdálkodás és kármentesítés
- vízminőség védelme
- levegőszennyezés csökkentése
2. alprogram: Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata
- nano-, foto-, biotechnológia, anyagtudomány, egyéb.

A Pályázók csak egy alprogramra pályázhatnak, de egy Pályázó több pályázatot is benyújthat.

A zöld ipari innováció pályázatra olyan projektjavaslatokat várnak, melyekben a kísérleti fejlesztés, illetve az innováció eredményeinek felhasználása révén csökken a termelés során keletkező szennyezőanyagok kibocsátása, hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása (pl. anyag-, víz- és energiatakarékos), illetve a szennyezés csökkentését célzó termékek jönnek létre.

A projekt során a Projektgazda
- korszerűsítheti saját termelési technológiáját és berendezéseit, új, környezetbarát anyagokat alkalmazhat, csökkentve ezáltal a saját termelése során kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét, hasznosíthatja a termelés során keletkező melléktermékeket és hulladékokat,
- új, környezetbarát terméket, technológiát vagy szolgáltatást fejleszthet ki, melyet a piacon értékesít (a potenciális vevők között lehetnek közszférához tartozó intézmények pl. intézmények, melyek nem vettek részt a projektben)
-  más gazdasági társaságokkal vagy nonprofit partnerekkel közösen hajthatja végre a projektet. Ha a projektben résztvevő költségvetési rend szerint gazdálkodó vagy nonprofit partner potenciális felhasználója is a kifejlesztett eredménynek, akkor egyértelműen meg kell határozni a költségvetési rend szerint gazdálkodó vagy nonprofit partner szerepét és felelősségi körét. A projekt keretében például egy önkormányzat kizárólag a normál működése során is ellátható tevékenységei közé tartozó feladatokat végezhet, mint például a kommunikáció, szükségletfelmérés, eredmény kipróbálásához szükséges (pl. kezelendő hulladékhoz) hozzáférés biztosítása, valamint a számára előirányzott költségvetés nem használható fel a Projektgazdától vagy Projekt Partnerektől szolgáltatások, berendezések, technológia vásárlására, nem eredményezhet állami támogatás jellegű hozzájárulást a projektben résztvevő vállalkozások részére.

Forrás: Norvég Alap

Amennyiben pályázni szeretne, legyen szíves az alábbi űrlapot kitölteni és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. Amennyiben nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója