Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. március 31., csütörtök

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás.

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
 • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
 • Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
 • Egyházi jogi személy (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
 • Közalapítvány (GFO 561);
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);
 • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).
A projekt területi korlátozása:
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe. (
Győr-Moson-Sopron megye, Heves megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Somogy megye, Tolna megye).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 37 672 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi megyékben lehetséges 2016. július 20-tól 2016. szeptember 21-ig:
 • Győr-Moson-Sopron megye
 • Heves megye
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 • Somogy megye
 • Tolna megye

Önállóan támogatható tevékenységek:
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható:
a) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a melegítőkonyha fejlesztését is);
b) férőhelyek bővítése;
c) új telephely/szolgáltatás létesítése;
d) új építés, ingatlankiváltás;
e) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
f) bezárt telephely újranyitása;
g) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
h) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
B) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését.


Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
a) tanmedence felújítása, bővítése;
b) gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése;
c) a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. Indokolt esetben a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
d) a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet);
a) járműbeszerzés (legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése, kizárólag társulás esetében és bölcsődei férőhelybővítéshez kapcsolódóan);
b) megújuló energiaforrások alkalmazása.


Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
e) akadálymentesítés – amennyiben releváns;
f) szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns;
g) energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns;
h) nyilvánosság biztosítása.


A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, úgy a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.


Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, valamint civil szervezet, egyházi jogi személy kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.


Az alábbi gyermekekre/férőhelyekre vonatkozó költségkorlátok betartása kötelező:


Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva tudja letölteni a felhívást és a segédleteket!

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot. Ha nem jelenik meg az űrlap, kattintson ide!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója