Oldalak

Ads 200x100px

.

2017. július 24., hétfő

EFOP-1.8.5-17 Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok


Átfogó célok:
A felhívás célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, ezzel az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése.
 
Célok:
- A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával
- A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása

Jelen Felhívás célcsoportja:
- a kevésbé fejlett régiók köznevelési intézményeinek tanulói és családjaik. 

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,8 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 340 - 680 db.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 07. hó 31. naptól van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

(A folyamatos elbírálás miatt fontos, hogy minél előbb beadjuk a támogatási kérelmet, mert a keret hamar kimerülhet!)

2017. szeptember 04. napjától a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” című (EFOP-1.8.5-17 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.

Ennek értelmében 2017. szeptember 04. napjától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatóak. A közlemény itt olvasható.Támogatást igénylők köre:
Egyéb alapítvány – GFO:569
 
Támogatási kérelem benyújtására olyan alapítvány jogosult, melyet az iskola működésének támogatására hozott létre az intézményi tanács (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 73.§ 6.), illetve olyan alapítványok, melyek alapító okiratában oktatási tevékenység került rögzítésre, valamint tevékenységeik bizonyíthatóan egy adott köznevelési intézményhez kötődnek. Egy szervezet egy támogatási kérelem benyújtására jogosult.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000,- Ft, maximum 20.000.000,- Ft.

b) A megvalósítandó altevékenységek számától függően az alábbi összegekre lehet támogatási kérelmet benyújtani:
- a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. és 2. tevékenységcsoportja mellett a 3. és 4. tevékenységcsoport 1-1 altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 10.000.000,- Ft-ra
- a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. és 2. tevékenységcsoportja mellett a 3. és 4. tevékenységcsoport 2-2 altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 15.000.000,- Ft-ra
- a Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 1. és 2. tevékenységcsoportja mellett a 3. és 4. tevékenységcsoport valamennyi altevékenységének megvalósítása esetén legfeljebb 20.000.000,- Ft-ra
 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Előleg igénylése:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
 
I. Projekt szakmai megvalósítása
1. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében
a. a mindennapos táplálkozási szokások felmérése kérdőíves módszerrel, különös tekintettel a rendszeresen fogyasztott, az egészséges táplálkozásba nem illeszthető, illetve táplálkozás-egészségügyi szempontból kevésbé kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rágcsálnivalók, chips, energiaital), valamint az ételallergiára, ételintoleranciára
b. a kérdőívek dietetikus/táplálkozástudományi szakember által történő kiértékelése, valamint gyermekek és/vagy szüleinek írásos és/vagy személyes tájékoztatása a gyermek felmérésének eredményeiről, különös tekintettel a felmérés alapján rizikócsoportba sorolható gyermekek esetén
c. dietetikai szaktanácsadás/konzultáció valamint csoportfoglalkozás biztosítása:
- a rizikócsoportba sorolt vagy táplálkozási problémával küzdő, anyagcsere betegségben vagy ételallergiában szenvedő gyermekek és szüleik számára
- pedagógusok számára
- közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára
d. A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése dietetikus vagy táplálkozástudományi szakember szakmai irányításával előadások, iskolai foglalkozások keretében az alábbi témákban:
ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk ismertetése; helytelen táplálkozással összefüggő betegségek, illetve egészségkockázatok; energia-egyensúllyal és ételek tápanyagtartalmának kiszámításával kapcsolatos játékos feladatok; mintaétrendek, mintareceptek bemutatása; diétás igény miatti speciális étrenddel összefüggő ismeretek elsajátítása; konyhai higiénés ismeretek fejlesztése; a konyhai eszközök biztonságos használatának elsajátítása; táplálkozással összefüggő betegségek (pl.: diabetes) ismertetése, diabeteses krízishelyzetek kezelése (hypo- és hyperglicaemia tünetei, teendők); ételallergia és tünetei; krízishelyzetek kezelése.
 
2. Ivókút létrehozása, vagy egyéb ivóvízvételi hely (pl. ballon, szűrőberendezés) létrehozása és folyamatos biztosítása a projekt teljes időszaka alatt. 
Ivókút beszerzésére a Beruházáshoz kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés soron van lehetőség. Az ehhez szükséges beszerelési munkák jelen felhívás keretén belül nem támogathatóak, kizárólag a projekt megvalósításához és céljához elengedhetetlen eszközök beszerzésére van mód.
 
3. Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében:
a) tájékoztató napok gyermekek és családjaik számára (pl. ételkóstolás a szülők számára)
b) főzőversenyek szervezése
c) az egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumok, programok szervezése közismert személyiségek segítségével
d) az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó, azt ösztönző – akár dekorációs – eszközök használata, valamint az ételek tápanyagtartalmával kapcsolatos információk megjelenítése (pl. plakátok, poszterek).
 
4. Közvetlenül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése érdekében:
a) az étkezéshez szükséges edényzet beszerzése (pl. tálca, tányér, pohár, tál, kancsó, evőeszköz, szalvéta, egyéb)
b) az étkezéshez kapcsolódó bútorzat, vagy eszközök fejlesztése az étkezőkben (pl. étkezőasztal, szék, tálalópult, függöny, karnis, abrosz, konyhatechnológiai berendezések, egyéb)
c) Tankert (iskolai fűszerkert) létrehozása, és/vagy a projekt megvalósítás teljes időtartama alatt fenntartása és gondozása.

Legfeljebb 10.000.000,- Ft támogatási összeg igénylése esetén a kötelező 1. és a 2. tevékenységcsoport mellett a 3. és 4. tevékenységcsoport 1-1 altevékenységének megvalósítása kötelező.
Legfeljebb 15.000.000,- Ft támogatási összeg igénylése esetén a kötelező 1. és a 2. tevékenységcsoport mellett a 3. és 4. tevékenységcsoport 2-2 altevékenységének megvalósítása kötelező.
Legfeljebb 20.000.000,- Ft támogatási összeg igénylése esetén a kötelező 1. és a 2. tevékenységcsoport mellett a 3. és 4. tevékenységcsoport valamennyi altevékenységének megvalósítása kötelező.

Választható önállóan támogatható tevékenységek:
 
1. Tankonyha létrehozása és berendezése (az ahhoz szükséges eszközök és berendezések beszerzése)

2. Gyümölcskínáló és/vagy salátabár szolgáltatás biztosítása: gyümölcskínáló és/vagy salátabár beszerzése, alapanyaggal történő ellátása, valamint a használatához szükséges eszközök beszerzése (pl.: edényzet, salátafogók, tálaló)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
I. Projekt-előkészítés
Szakmai terv elkészítése
 
III. Projektmenedzsment 
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy legalább 1 éves (projekt)menedzsment tapasztalatokkal és felsőfokú végzettséggel is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, megbízási jogviszony, munkavégzésre irányuló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje eléri legalább a heti 4 órát.
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is felsőfokú végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel munkaviszony, megbízási jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje eléri a heti 4 órát.
A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatokat elláthatja ugyanaz a személy, amennyiben a munkaideje összességében nem haladja meg a heti 40 órát, és a felhívásban feltüntetett egyéb elvárásoknak is megfelel. A projektmenedzsmenti feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van munkaviszony, megbízási jogviszony, munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási jogviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében 1 fő projektasszisztens alkalmazására.

IV. Horizontális szempontok érvényesítése - esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság
 
V. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság

VI. Elkülönített pénzforgalmi számla

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 
VII. Projekt-előkészítés
1. Igényfelmérés a célcsoport körében
2. A projekt szakmai tervének elkészítéséhez szükséges háttértanulmányok, egyéb megalapozó szakmai dokumentumok elkészítése

Műszaki és szakmai elvárások:

1) A köznevelésben részt vevő gyermekek mindennapos táplálkozási szokásainak felmérése: 60%
A projekt keretében megvalósuló, a táplálkozási szokások felmérésében részt vevő azon gyermekek aránya, akiknek a projekt elején és a végén felmérésre kerülnek a táplálkozási szokásaik az ezt vizsgáló kérdőívvel.

2) Ismeretterjesztő programok: 10 db
A projekt keretében megvalósuló ismeretterjesztő programok száma

3) Szemléletformálás, az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében: 10 db
Szemléletformáló programok száma

4) Dietetikai szaktanácsadáson résztvevők aránya: 40%
Azon tanulók aránya, akik dietetikai szaktanácsadáson vettek részt, különös tekintettel a felmérés alapján rizikócsoportba sorolható gyermekek közül

5) Létrehozott és működtetett, már meglévő esetében működtetett ivókutak vagy egyéb ivóvízvételi hely (pl. ballon, szűrőberendezés) száma: 1 db
A köznevelési intézmény telephelyén tanuló 100 fő diákszámra vetített, a projekt keretében létrehozott és működtetett, vagy már meglévő ivókutak vagy egyéb vízvételi hely esetében a működtetett ivókutak száma.

Szakmai elvárások:
- Az ivóvízvételi helyeket úgy kell kialakítani, hogy a tanulók és az iskola dolgozói a projekt megvalósításának teljes ideje alatt zavartalanul hozzájussanak az azok által biztosított ivóvízhez, amely azt jelenti, hogy 30 napnál hosszabb ideig semmiképpen sem szünetelhet az ivóvíz elérés.
- Az ivóvízvételi hely kialakítása során olyan megoldások megvalósítása kívánatos, amelyekkel (legfeljebb minimális ráfordítás mellett) a projektidőszak végét követően is biztosítható a gyermekek egészséges ivóvízzel történő ellátása. Ennek alapján elsősorban az alábbi megoldások támogathatók: falra szerelhető ivókút, önálló (lábonálló) ivókút.
- Az iskolai vezetékes vízhálózatból származó víz minőségének javítására szűrőberendezés beszerelése és ezen hálózatból táplálkozó falra szerelhető vagy önálló ivókút kialakítása támogatható.
- Amennyiben műszaki adottságokból kifolyólag a vezetékes vízhálózat nem alkalmas ivókút kialakítására, illetve a vezetékes vízhálózatból származó víz nem alkalmas emberi fogyasztásra és ezen a tényen a szűrőberendezéssel sem lehet változtatni, úgy ballonos vízvételi hely kialakítása is megengedett. Ezen tényeket a támogatást igénylőnek hitelt érdemlően bizonyítania szükséges a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.

- A gyermekek táplálkozási szokásainak felmérése az OGYÉI által kidolgozott, jelen Felhívás szakmai mellékleteként a Segédletek között megtalálható kérdőív segítségével történik. A kérdőíveket úgy kell kitöltetni, hogy azt szakember felügyeli (szükség esetén a megadott válaszok alapján Ő tölti ki azt), törekedve arra, hogy a gyermekek a kérdéseket megértsék és a valóságnak megfelelően válaszoljanak, megteremtve a lehetőséget arra, hogy a kérdőív felvétele során kiszűrésre kerülhessenek a magas rizikócsoportú gyermekek. A felvételében dietetikus/táplálkozástudományi szakember mellett az iskolaorvos iskolavédőnő, felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező személy vagy pedagógus is közreműködhet. A kérdőíves felmérés során felvett adatokat elektronikusan is rögzíteni szükséges és továbbítani az OGYÉI részére az általa és a Támogató által meghatározott módon és felületen.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy dietetikus/táplálkozástudományi szakembert alkalmaz munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, vállalkozási) keretében, akinek munkaideje eléri legalább a heti 4 órát. A dietetikus/táplálkozástudományi szakember hetente 4 órában személyesen rendelkezésre áll az iskola tanulói, a tanulók szülei, az iskola pedagógusai, illetve az iskolai közétkeztetés területén foglalkoztatott valamennyi szakember számára egyéni dietetikai tanácsadásra és az egészséges táplálkozással kapcsolatos kérdések megválaszolására. A dietetikus/ táplálkozástudományi szakember közreműködik a kérdőívek kitöltésében, valamint azok kiértékelésében, illetve szükség szerint az adatok rögzítésében, valamint az egyénre szabott tanácsadásban, illetve szakmai irányításával valósul meg a gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése előadások, iskolai foglalkozások keretében.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legalább 12 hónap, legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

A projekt területi korlátozása:
A projekt megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).

Forrás: Széchenyi 2020 - ide kattintva érheti el a teljes Pályázati Felhívást

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot. (Ha az űrlap nem jelenik meg, kattintson ide.)

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója