Ads 200x100px

.

2017. március 22., szerda

KEHOP-5.3.2-17 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Jelen felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, így támogatni a meglévő fosszilis energiahordozó bázisú hőellátó-, hűtési rendszerek megújuló energiaforrásra való teljes vagy részleges átállítását, új megújuló alapú hőellátó-, hűtési rendszerek kialakítását. A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év 04. hó 17. naptól 2019. év 04. hó 17. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 1. szakasz: 2017. év 05. hó 15. nap
- 2. szakasz: 2017. év 06. hó 16. nap
- 3. szakasz: 2017. év 09. hó 15. nap
- 4. szakasz: 2019. év 04. hó 17. nap 

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 
a) Vállalkozás (1)
1 Jogi személyiségű vállalkozás
11 Gazdasági társaság
113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
 
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (5)
5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet
57 Nonprofit gazdasági társaság
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 Nonprofit részvénytársaság
575 Nonprofit közkereseti társaság
576 Nonprofit betéti társaság
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

EFOP-1.8.6-17 A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén

A felhívás célja a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése, a szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára az ágazatközi szereplők tevékenységének összehangolásával. A komplex lakossági testmozgásprogramok és szabadidősport események megvalósítása kapcsán cél, hogy a projektek mérhető módon ösztönözzék és segítsék a lakosság fizikai aktivitását, a minőségi sportszolgáltatásokhoz való gyors és egyenlő esélyű hozzáférését, valamint a szakemberek, sportszolgáltatók közötti tudatos tapasztalatcserét, a szemléletformálást. Cél, hogy a projektek révén a kevésbé fejlett régiókban minél több típusú sportszolgáltatás fejlesztés valósuljon meg, ezáltal minél szélesebb egészségfejlesztő testmozgás kínálat álljon rendelkezésre.

A Felhívás részcéljai:
- terjedjen el széles körben az egészséges életmód szemlélete és gyakorlata, ezen belül a szabadidősport életvitelszerű gyakorlása;
- fejlődjön a lakosság egészségtudatossága, javuljon az egészsége;
- kerüljön felülvizsgálatra a célcsoportokhoz igazított egészség- és egészségfejlesztő testmozgás kommunikáció;
- javuljon a szabadidősport szolgáltatások elérése a hátrányos helyzetű, különösen szegénységben élő családok számára;
- javuljanak az esélyegyenlőség, és a társadalmi befogadás feltételei a szabadidősportban.

Jelen Felhívás célcsoportját:
- a kevésbé fejlett régiókban élő lakosság (különösen a krónikus, nem fertőző betegségcsoportok kockázati célcsoportjai, azon belül fókuszálva a hátrányos helyzetű személyekre, az idős polgárokra és a fogyatékossággal élőkre), valamint
- a népegészségügyi kommunikációban érintett szakemberek, továbbá
- az Európai Bizottság egészségfejlesztő, egészségvédő testmozgást is magába foglaló koncepciója7 által érintett központi és helyi döntéshozók jelentik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtására 2017.05.02. naptól 2018.07.30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017.05.02. – 2017.06.02.
2017.06.09. – 2017.07.09.
2017.07.16. – 2017.08.16.
2017.08.23. – 2017.09.30.
2017.10.07. – 2017.12.31.
2018.01.07. – 2018.03.31.
2018.04.07. – 2018.06.30.
2018.07.07. – 2018.07.30.

2017. március 7., kedd

EFOP-3.1.8-16 Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program (korábban: Testvériskola)

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című (EFOP-3.1.8-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja:
A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

Jelen felhívás keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.

Az „A” programelem vállalása minden megvalósító számára kötelező. Ennek keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 21. napjától 2019. év április 22. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. április 21. - 2017. május 29.
2017. június 5. - 2017. július 17.
2017. július 24. – 2017. december 14.
2017. december 21. – 2018. június 18.
2018. június 25. – 2018. december 12.
2018. december 19. – 2019. április 22.

2017. március 3., péntek

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című felhívás beadási lehetőségének átmeneti szüneteltetéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagyszámú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet. 

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. március 7-én, 12:00 órától átmenetileg szünetel.

Forrás: Széchenyi 2020

A többi aktuális és várható pályázatot ide kattintva tudja megtekinteni.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2017. február 21., kedd

Megjelent "A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban" című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése az informális és non-formális tanulásban” című (EFOP-3.3.4-17) felhívás.

A hagyományos magyar népmese, a népmesemondás, a mesei gondolkodás és nevelés népszerűsítése, beépítésének elősegítése a kulturális intézmények informális és nem formális szolgáltatási kínálatába, NépmesePontok létrehozásával támogatva a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak iskolai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a kulturális intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés által.

A mesélés közösségformáló ereje a marginalizálódó közösségek társadalmi integrációjában is fontos szerepet tölt be. Az európai szakemberek előtt is kevésbé ismert gazdag szellemi hagyaték (magyar és más nemzetiségek, etnikumok pl roma meserepertoárok) feltárása és bemutatása révén a különböző társadalmi csoportok számára megismerhetővé válnak a közösségi identitást megteremtő hagyományok, szokások, kultúra nyelv. A népmeséléshez fűződő célok és programok ezáltal kiválóan alkalmasak a Kárpát-medencei magyarsággal együtt élő más etnikumokkal a békés és kiegyensúlyozott együttélés modelljének bemutatására, az integrációs és interkulturális életmód legjobb gyakorlatának bizonyítására.

Jelen projekt hozzájárul a nemzetiségi identitás megőrzéséhez, a kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködéséhez.

2017. február 20., hétfő

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás beadási lehetőségének átmeneti szüneteltetéséről

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagy számú támogatási kérelem érkezett be, amelyek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet. 

A beérkezett kérelmek feldolgozásának idejére a támogatási kérelmek beadása 2017. március 1-jén, 00:00 órától átmenetileg szünetel.
 
Forrás: Széchenyi 2020
 
 
Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2017. február 7., kedd

Várható pályázat: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára vidéken

Társadalmi egyeztetésen a "GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára" című pályázati felhívás

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati felhívás még nem végleges, az a társadalmi egyeztetést követően változhat! Amennyiben érdekli a pályázat, töltse ki az oldal alján lévő űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot!

A felhívás célja:
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A Felhívás kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

2017. január 26., csütörtök

Várható pályázat: Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára Budapesten és Pest megyében


Társadalmi egyeztetésen a „VEKOP-8.5.3-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro, kis és középvállalatok munkavállalói számára Budapesten és Pest megyében” című felhívás tervezete

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati felhívás még nem végleges, az a társadalmi egyeztetést követően változhat! Amennyiben érdekli a pályázat, töltse ki az oldal alján lévő űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot!

A felhívás célja:
A munkavállalói csoportok nem egyforma arányban vesznek részt a munkahelyi képzésekben. Megfigyelhető egy erős szelektivitás a munkavállalók között életkoruk, iskolai végzettségük és a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyük szerint. A munkaadók inkább a jól képzett, közép- vagy magasabb szinten dolgozó, fiatalabb alkalmazottaik képzését preferálják. A munkahelyi tanuláshoz való hozzáférésben így hátrányba kerülnek azok, akiknek leginkább szükségük lenne a képzésre: az idősebb munkavállalók, a középfokú végzettségnél alacsonyabb végzettségűek, illetve az alacsony beosztásban dolgozó alkalmazottak. A pályázat kiemelt célja ezért annak elősegítése is, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

2017. január 23., hétfő

Módosult két GINOP pályázatKattintson a pályázatok címére, és nézze meg a részleteket. A változásokat piros színnel jelöltem.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2017. január 14., szombat

Beadás kezdetének változása a „GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” és a „GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” felhívások esetében

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” és a „GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” felhívások esetében, a vállalkozói-, piaci igényeknek való megfelelés és a gazdaság növekedését jobban szolgáló támogatott projektek érdekében soron kívül vizsgálatra kerülnek a felhívás egyes elemei, ezért a támogatási kérelmek beadhatósága az eredetileg tervezett 2017. január 16. helyett várhatóan 2017. január 25-re módosul.

Forrás: Széchenyi 2020

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója