Ads 200x100px

.

2016. június 21., kedd

Beruházások és fejlesztések a jövő évi költségvetésben


Az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetésének köszönhetően jövőre mindenki léphet egyet előre. Nemcsak az egyes szakterületek részesülnek többletforrásokban, hanem a különféle társadalmi célokat szolgáló beruházások és fejlesztések is. Ezekre 2.240 milliárd forintnyi uniós és 1.640 milliárd forintnyi hazai forrás jut 2017-ben.

Négy nap alatt kimerülhet a népszerű pest megyei EU-s pályázat

Már 3,3 milliárd forintnál jár az igényelt támogatás a múlt pénteken délután 1 órakor megnyitott, a közép-magyarországi cégek kapacitásbővítését segítő uniós pályázatnál, azaz ma elérhetik az igények a rendelkezésre álló keretet.

A kormány hivatalos pályázati oldalának adatai szerint 171 pályázatra 3,3 milliárd forintnyi támogatási igény ment be eddig a VEKOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra. Egy pályázatra tehát átlagosan 19,3 millió forintnyi igény jut, ami a támogatási tartomány (5-24 millió forint) felső szélét közelíti.

2016. június 13., hétfő

Miniszterelnökség: az uniós források felhasználása a gazdaságfejlesztést szolgálja

A kormány kiemelt figyelmet fordít a versenyképességre, a kis- és középvállalkozások támogatására, a korábban hozott stratégiai döntés alapján az uniós források 60 százalékát közvetlen gazdaságfejlesztésre fordítja - mondta Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára csütörtökön az új programozási időszak tapasztalatairól tartott nemzetközi konferencián, Budapesten.

Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára a konferencia megnyitóján kiemelte: a 2014-2020-as fejlesztési időszakban a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás bővítése a legfontosabb az operatív programokban.

2016. május 24., kedd

GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető 0%-os kamatozású hitel, melyet beruházási célokra fordíthatnak. A hitelt nem csak új, hanem használt tárgyi eszközökre is igénybe vehetik, sőt gépjárművet is vásárolhatnak belőle (ilyen jellegű célokra vissza nem térítendő támogatást nem lehet fordítani, így érdemes megfontolni a hitel lehetőségét!). Az alábbiakban olvashatja a részleteket:

A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása megnevezésű beruházási prioritás keretében megvalósuló Hitelprogram, melynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó KKV-k versenyképességének fejlesztése a KKV-k külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

2016. május 15., vasárnap

VEKOP-1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése Pest megyében, amely során korszerű termékelőállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A jelen felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 17-től 2018. június 18-ig lehetséges.

2016. május 13., péntek

VEKOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Budapesten és Pest megyében

A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. Az S3 a teljes innovációs folyamatból a termékfejlesztés és piaci bevezetés megfelelő támogatásának szükségességét is nevesíti. A Felhívás az előzőekhez igazodva a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.
 
A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:
- prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása, (továbbiakban: prototípusfejlesztés)
- a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

2016. április 18., hétfő

EFOP-3.3.1-15 A Tanoda programokat támogató felhívás lezárása

A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2016. április 19-i határnappal a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás lezárásra kerül.

Ennek értelmében 2016. április 19-én 0 órától támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.

Forrás: Széchenyi 2020


Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2016. április 11., hétfő

Novák Katalin: akár tízezerrel is nőhet a bölcsődei helyek száma


Akár tízezerrel is nőhet a bölcsődei helyek száma a következő években - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfői budapesti sajtótájékoztatóján, amelyen ismertetett egy - a közép-magyarországi régióra kiírt - 8 milliárd forintos bölcsődefejlesztési pályázatot.

Novák Katalin - aki egy bölcsődében tartotta a sajtótájékoztatót - az MTI kérdésére azt mondta, jelenleg csaknem 50 ezer bölcsődei hely van az országban, és az a cél, hogy 2018-2019-re elérjék a 60 ezret. Hozzátette: arra számítanak, hogy legalább 8 ezer hely jöhet létre pályázatoknak köszönhetően.

VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Budapesten és Pest megyében

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” című (VEKOP-1.3.1-16 kódszámú) felhívás. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 9-től 2018. május 9-ig folyamatosan lehetséges.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a.
c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

d) Jelen projekt igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át.
e) Jelen projekt igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

2016. április 1., péntek

KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5, maximum 20 millió Ft lehet.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Előleg igénylése:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a,de legfeljebb 10 millió Ft.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban a felhívás megjelenését követően, 2016. július 4-től legkésőbb 2018. július 4-ig lehetséges.