Pályázatírás vállalkozásoknak – GINOP pályázatírás

A GINOP már az előző uniós ciklus népszerű, és egyben legismertebb operatív programja volt, 2021-től GINOP Plusz néven fut. A felhívások jelentős erőforrást biztosítanak a hazai KKV-s szereplők számára. Az idei évben is számos felhívás jelenik meg, ugyanakkor meghosszabításra került a GINOP PLUSZ-3.2.1-21 kódszámú program, amelyből a munkerő fejlesztés finanszírozható.

Népszerű GINOP PLUSZ pályázatok

A korábbi években számos GINOP felhívás jelent meg, amelyek közül elég furcsán alakult az az uniós pályázat, amely a hátrányos helyzetű térségek kisvállalkozásai számára írtak ki. A beadási határidőig olyan módon változtak folyamatosan a feltételek, hogy a kisebb igényű pályázók – az érdeklődők jelentősebb része – a keret kimerülése miatt lemaradt. A mostani fejlesztési ciklusban céges képzésekre 66, 5 milliárd forint áll rendelkezésre.

GINOP PLUSZ-3.2.1-21 – II. ütem

Az aktuális és jelengeg beadható pályázatok egyike, amelyből vissza nem térítendő támogatás keretében lehet munkahelyi képzési programot megvalósítani. A pályázattal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy ez esetben nem csak a hátrányos helyzetű térségek, hanem Magyarország egész területéről, és Budapestről is lehet pályázni.

Azonban nem árt sietni, mivel a pályázat a hónap végéig, április 30. napjáig nyújtható be. A felhívásnak abból a szempontból van hatalmas jelentősége, hogy a jelenlegi munkerőpiaci viszonyok között számos cég szenved a megfelelően képzett munkavállalók hiányától, amely már a termelékenységük rovására megy. Így ezáltal kihagyhatatlan lehetőséget nyerhetnek a munkaerő fejlesztésére.

Kik nyújthatják be a pályázatot?

A pályázatok mikro- kis- és középvállalkozások, nagyvállalkozások számára nyújtható be a következő programok mentén:

  • Informatikai képzések
  • Szakmai képzések
  • Tréningek
  • Nyelvi tanfolyamok megvalósítására

A pályázat jellemzői

Az újra nyitott pályázat jellemzői számos ponton módosultak, amelyek kedvezőbb helyzetbe hozzák a pályázókat:

A támogatás összeg felső határa emelkedett: míg a nagyvállatok 150 millió Ft-ra, a KKV-k 75 millió Ft-ra pályázhatnak.

Lehetőség van előleg lehívására a képzési támogatás esetében. A képzéseknek minimálisan 16 óra időtartamúnak kell lenni, amely akár online oktatás keretében is megvalósítható.

A pályázat nyertesei ezenkívül finanszírozást is nyerhetnek a bérekre, a kiesett munkaidőre, amíg a dolgozók képzésen vesznek részt.

Hogyan lehet a pályázati forrásokhoz hozzá jutni?

A támogatások lehívására minden esetben megfelelően elkészített pályázatokon keresztül van lehetőség. Mivel a különböző pályázatok különféle feltételek mentén és nem ugyanazon körnek szólnak, ezért elengedhetetlen, hogy a kiírásban meghatározott feltételeknek a cég megfeleljen. Ennek tisztázása érdekében érdemes a pályázatíró cégek honlapján szereplő előminősítési adatlapot feltölteni, amely alapján lehet a rendszerben regisztrálni.

Miért előnyös az óradíjas szakmai tanácsadás?

A szakmai tanácsadás keretében lehetőség van bármilyen pályázattal kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdésre választ kapni, illetve a szakértő projektfejlesztési tanácsokat nyújt.

Mit kell tudni a pályázatírás folyamatáról?

Maga a pályázatírás az előzetes előminősítést követően, vagy az előzetes konzultáció után kezdődik meg. A szerződés tartalamazza az összes tudnivalót, a pályázatírás lépéseit, és a pályázatíró által a szerződésben vállalt feladatokat: előkészítést, a pályázati anyagok összegyűjtését, a pályázat készítését és benyújtását, valamint a hiánypótlás elkészítését.

A GINOP pályázatok szakmai dokumentációi

A GINOP pályázatok általában szakmai anyagok, dokumentációk csatolását írják elő. Ide sorolhatók az üzleti tervek, pénzügyi tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmányok, amelyek része a pályázatírásnak.

Miért érdemes szakemberre bízni a pályázatírást?

Egyrészt azért, mert minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a támogatás elnyeréséhez vezet. Ugyanakkor egy számtalan lépésből álló folyamat amíg a pályázó megköti a támogatási szerződést a közreműködő szervezettel.  Másrészt olyan pályázati anyagot nyújt be, amely teljes mértékben megfelel az adott pályázati kiírásnak, a pályázati feltételrendszernek. Segít megtalálni a vállalkozás fejlesztéséhez leginkább megfelelő forrást, és igény szerint a projekt teljes ciklusát végig követi akár a projekt fenntartási időszak végéig.

A pályázatírás díja

Jó tudni, hogy a GINOP pályázatírás díja független a projekt eredményességétől. Az egyszeri díj árát a pályázat megírásához szükséges munkaórák száma, a pályázat terjedelme, az elkészítendő dokumentumok, és a szükséges háttéranyagok bonyolultsága határozza meg.