Ads 200x100px

.

2016. szeptember 29., csütörtök

Várható pályázat: Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

Társadalmi egyeztetése a "VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel" című felhívás - Budapesten és Pest megyében működő cégek részére!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás a tervezettől eltérhet, a végleges pályázati felhívásról értesíteni fogom.

A felhívás célja:
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Várható pályázat: Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

Társadalmi egyeztetés alatt a "GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása" című felhívás

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás a tervezettől eltérhet, a végleges pályázati felhívásról tájékoztatni fogom.

A felhívás célja:
A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiátus mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:
- mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11))
- járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)
- építőipar (TEÁOR’08 F 41-43).
- turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).
 
A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai
- infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy
- platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy
- alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS),
mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ezzel elérhetővé válik a kkv szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan infokommunikációs megoldásokkal támogassák, melyeket saját egyszeri beruházásból nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, ezzel növelve a szolgáltatást igénybe vevő kkv-k hatékonyságát, csökkentve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségeket és javítva a bruttó hozzáadott érték termelő képességét.

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges. 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. december 1.
- 2016. december 1-jét követően minden második hónap 1. napja.

Várható pályázat: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Társadalmi egyeztetés alatt a "GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése
" című felhívás

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás a tervezettől eltérhet, a végleges pályázati felhívásról tájékoztatni fogom.

A felhívás célja:
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. december 15.

- 2016. december 15-ét követően minden hónap 15. napja.

Várható pályázat: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Társadalmi egyeztetésen a "GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című felhívás.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás a tervezettől eltérhet, a végleges pályázati felhívásról tájékoztatni fogom.

A felhívás célja:
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelmek várható benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!

Várható pályázat: Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

Társadalmi egyeztetésen a "GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel" című felhívás

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás a tervezettől eltérhet, a végleges pályázati felhívásról tájékoztatni fogom.
 
A támogatás célja:
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek összesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges. 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne!

Folytatódnak a Tanoda programok

A kormány tavaly döntött úgy, hogy miután 2010 és 2015 között eredményes volt a Tanoda program, 2016-tól is biztosítja a program folytatását és 5,3 milliárd forintot biztosít a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez. Két év során mintegy hatezer hátrányos helyzetű általános iskolás fiatal tanulmányi eredményei javulhatnak.

Várható pályázat: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Társadalmi egyeztetésen a "GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című pályázat.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás a tervezettől eltérhet, a végleges pályázati felhívásról tájékoztatni fogom. 

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét.

A támogatási kérelmek várható benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!

Várható pályázat: Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

Társadalmi egyeztetésen a " GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása" című pályázat

A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás a tervezettől eltérhet, a végleges pályázati felhívásról tájékoztatni fogom.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!

A felhívás célja:
Vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és versenyképességének növekedése.
A megvalósítandó projekt önerőből, vissza nem térítendő támogatásból és kölcsönből tevődik össze amelyek együttesen határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. Jelen felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatási döntés, ha a támogatási kérelmet benyújtó mind a vissza nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.

2016. szeptember 12., hétfő

KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok

A felhívás célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A fogyasztói és társadalmi attitűdváltás a környezetbarát és energiatudatos fogyasztói döntések számának növekedését (pl. felelős termékválasztás stb.) eredményezi, illetve az ezeket segítő gazdasági-társadalmi struktúraváltást támogatja. Az információs, szemléletformáló programsorozatokkal, kampányokkal, képzésekkel, közösségi együttműködések megvalósításával a felhívás hozzájárul a kompetens és felelős magatartás elterjedéséhez, az energiatudatos életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztéséhez, valamint a kapcsolódó nem formális tanulási helyzetek ösztönzéséhez és végső soron a megújuló energia-felhasználás növekedéséhez és az energiafelhasználás csökkentéséhez.

(Piros színnel jelölve a 2016. szeptember 9-ei változások.)

A civil szféra, az oktatási szektor, a tudományos szféra együttműködésének eredményeként a legszélesebb körben kell tudatosítani a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tenni az energiatudatos fogyasztási alternatívákat és megismertetni a jelenlegi fogyasztási szokások környezeti hatásait.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1, maximum 5 millió Ft lehet.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

2016. szeptember 7., szerda

Várható pályázat: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Társadalmi egyeztetésen a „GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás tervezete

A nagyon várt KOMBINÁLT MIKROHITEL pályázat hamarosan érkezik!

A támogatási kérelmek várható benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Ezért fontos, hogy minél előbb jelezze részemre, ha pályázni szeretne! Ebben az esetben elkészítem Önnek az előzetes pontozást is!