Ads 200x100px

.

2020. március 30., hétfő

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZET MIATT BEKÖVETKEZŐ HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN HOZOTT FEJLESZTÉSPOLTIKAI INTÉZKEDÉSEKRŐLTisztelt Kedvezményezett!

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések módosításának és az ügyintézés menetét.

Az alábbi intézkedések a mai naptól hatályosak.

2020. március 25., szerda

Pályazati információ - FONTOS!

Tisztelt Kedvezményezett!

A koronavírus okozta veszélyhelyzet a fejlesztéspolitikai támogatásban részesülő projektek megvalósítását is nehezíti. A kormány célja, hogy az elnyert pályázati források megfelelően hasznosuljanak a magyar gazdaság és a magyar családok érdekében, a tervezett fejlesztések rendben befejeződhessenek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium várhatóan napokon belül közzéteszi intézkedési tervét, amely biztosítja, hogy a veszélyhelyzet ellenére minden fejlesztés megvalósulhasson. Ennek érdekében több teljesítési elváráshoz kapcsolódóan átmeneti szabályozást tervezünk bevezetni. Az ideiglenes módosítások az emberi élet és egészség védelme érdekében minden olyan tevékenységet is érintenek majd, amelyek növelnék a járvány terjedésének kockázatát (rendezvények, képzések, közösségi események).

A tervezett lépések célja, hogy minden kedvezményezett teljesíthesse a támogatási szerződésében foglaltakat, és minden fejlesztés megvalósuljon.

Az intézkedésekről a következő napokban újabb rendszerüzenetben is tájékoztatjuk majd a kedvezményezetteket.

Tisztelettel:

Perényi Zsigmond
európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár

Budapest, 2020. március 25.

2020. január 20., hétfő

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Frissítve! 2020. április 30-ig beadható!

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás.

A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 09.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges. Második szakasz: 2020. január 20. 10 órától 2020. április 30. 10 óráig.

2019. december 22., vasárnap

Tisztelt Látogató!

Köszönöm az egész éves együttműködését, bízom benne, hogy 2020-ban is sikeres pályázatokban lehet része és cége/intézménye fejlődéséhez az ECOPROFIN Pályázati és Pénzügyi Tanácsadó Kft. is hozzájárulhat!

Kívánok Önnek, családjának és munkatársainak egyaránt békés, boldog karácsonyt, az elkövetkező évre pedig további sikereket!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

2019. október 15., kedd

GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak pályázat

A pályázat módosult 2019.10.15-én, a módosításokat piros színnel jelöltem! Figyelem: már 5 kWp-tól támogatható a napelemes rendszer!

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. A pályázat tartalmi értékelési pontozás alapján történik. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a pontozási szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 70 pontból a 35 pontotElőzetesen ingyen elkészítjük Önnek a pontozást, töltse ki a lenti űrlapot, vagy küldjön egy email-t részünkre cége adószámával!

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem ugyanazon telephelyre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra, azonban tisztázó kérdés feltehető.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 3 millió Ft.
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

2019. október 3., csütörtök

GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig lehetséges.

Fontos: csak akkreditált klaszter tagok vagy a piros színnel jelölt TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkező cégek pályázhatnak (gyártók). A támogatás max. 70%-os lehet, először visszatérítendő formában, mely az eredményességi mutatók alapján 20%-ban, majd 80%-ban vissza nem térítendő támogatássá válik. Mindössze 4 db költségtételt támogatnak (darabszám korlátozás nincs), VTSZ és TESZOR lista alapján.


2019. szeptember 16., hétfő

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

Megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program, melynek tervezetéről korábban már hírt adtunk. A korábbi programmal való összehasonlítást itt találja.

Támogatják a gyakornokok bérét és járulékait, a mentor bérét és járulékait 6 hónapig (gyakornokokat további 3 hónapig kell foglalkoztatni), továbbá ezen költségek akár 40%-át eszközbeszerzésre lehet fordítani, mely átalány alapú, így árajánlatot sem kell benyújtani!

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot a 90 pontból. Az előzetes pontozást INGYEN elkészítjük Önnek, töltse ki a lap alján lévő űrlapot, vagy kattintson ide

A könnyebb áttekinthetőség érdekében pedig saját maga is kiszámolhatja, hogy mekkora támogatást tud igénybe venni, ha eléri a minimum 40 pontot. Ehhez kattintson ide és számítsa ki a támogatás összegét. Fontos: a pályázat beadásakor már csatolni kell a gyakornok munkaszerződését, így nem elég őt megnevezni, már aláírt munkaszerződéssel kell rendelkezni.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

2019. augusztus 27., kedd

Lezárul a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című pályázat

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP 5.2.4-16 kódszámú) felhívás a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel 2019. augusztus 30-án 12.00 órakor lezárásra kerül.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt támogatást igénylőket, hogy hamarosan megjelenik az „Új gyakornoki program” című (GINOP-5.2.4-19 kódszámú) felhívás, melynek keretében egyszerűsített feltételekkel lesz lehetőség a gyakornoki programra támogatási kérelmet benyújtani.

Forrás: Széchenyi 2020

Fontos, hogy az új pályázatban egyéni vállalkozók nem vehetnek részt! Így ha egyéni vállalkozóként szeretne gyakornokot felvenni, akkor lépjünk kapcsolatba most, ne várjon tovább!

Kattintson az új pályázat címére vagy kódszámára és olvassa el a részleteket!

az Ön pályázatírója

2019. július 5., péntek

Várható pályázat: GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki programFrissítés: 2019.09.16-án megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program pályázati felhíváshoz, kattintson ide és olvassa el a részleteket.

Társadalmi egyeztetésen az „Új gyakornoki program” című felhívás tervezete. 

Támogatás mértéke továbbra is 100%! 25 év alatti, maximum középfokú végzettségű fiatal foglalkoztatása a cél, aki jelenleg nem dolgozik és nem is tanul nappali tagozaton.

A közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) továbbra sem vehető igénybe a pályázat.

A korábbi GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhíváshoz képest az alábbiak szerint módosulna a pályázati felhívás:

2019. június 17., hétfő

GINOP-4.1.3-19 Napelmes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásnak - MÁTÓL benyújtható!

Szeretném tájékoztatni, hogy mától benyújtható "GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak" pályázat, mely 100%-os támogatást ad. A pályázatról összefoglalót ide írtam.

Ami fontos:
- a cégnek legalább 3 lezárt üzleti évvel kell rendelkezni
- a cégnek legalább 1 fős létszáma volt az elmúlt üzleti évben
- csak olyan székhelyre/telephelyre igényelhető a támogatás, ahol korábban is volt áramfogyasztás és azt alá lehet támasztani számlákkal (az elmúlt 12 hónapban)
- csak olyan székhelyre/telephelyre igényelhető a támogatás, ahol nincs telepítve napelemes rendszer (mivel azt bővíteni nem lehet)
- a napelem csak tetőszerkezeten helyezhető el, így olyan épületnek kell lennie, aminek nincs állékonysági problémája
- a megvalósítási helyszín nem lehet lakóépület

A pályázat 2019. június 17-én 10.00 órakor nyílt meg, érdemes már az elsők között beadni, így elkerülhető a keretkimerülés kockázata.