Ads 200x100px

.

2019. szeptember 16., hétfő

GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program

Megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki program, melynek tervezetéről korábban már hírt adtunk. A korábbi programmal való összehasonlítást itt találja.

Támogatják a gyakornokok bérét és járulékait, a mentor bérét és járulékait 6 hónapig (gyakornokokat további 3 hónapig kell foglalkoztatni), továbbá ezen költségek akár 40%-át eszközbeszerzésre lehet fordítani, mely átalány alapú, így árajánlatot sem kell benyújtani!

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot a 90 pontból. Az előzetes pontozást INGYEN elkészítjük Önnek, töltse ki a lap alján lévő űrlapot, vagy kattintson ide

A könnyebb áttekinthetőség érdekében pedig saját maga is kiszámolhatja, hogy mekkora támogatást tud igénybe venni, ha eléri a minimum 40 pontot. Ehhez kattintson ide és számítsa ki a támogatás összegét.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

2019. augusztus 27., kedd

Lezárul a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című pályázat

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP 5.2.4-16 kódszámú) felhívás a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel 2019. augusztus 30-án 12.00 órakor lezárásra kerül.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt támogatást igénylőket, hogy hamarosan megjelenik az „Új gyakornoki program” című (GINOP-5.2.4-19 kódszámú) felhívás, melynek keretében egyszerűsített feltételekkel lesz lehetőség a gyakornoki programra támogatási kérelmet benyújtani.

Forrás: Széchenyi 2020

Fontos, hogy az új pályázatban egyéni vállalkozók nem vehetnek részt! Így ha egyéni vállalkozóként szeretne gyakornokot felvenni, akkor lépjünk kapcsolatba most, ne várjon tovább!

Kattintson az új pályázat címére vagy kódszámára és olvassa el a részleteket!

az Ön pályázatírója

2019. augusztus 26., hétfő

Várható pályázat: GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a pályázat jelenleg tervezés alatt áll, az alábbiakban közölt információk a végleges megjelenésik változhatnak!

A támogatási kérelem benyújtásának határideje VÁRHATÓAN:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. október 15. 9:00 órától 2019. november 25. 12:00 óráig lehetséges.


2019. július 5., péntek

Várható pályázat: GINOP-5.2.4-19 Új gyakornoki programFrissítés: 2019.09.16-án megjelent a GINOP-5.2.4-19 Új Gyakornoki program pályázati felhíváshoz, kattintson ide és olvassa el a részleteket.

Társadalmi egyeztetésen az „Új gyakornoki program” című felhívás tervezete. 

Támogatás mértéke továbbra is 100%! 25 év alatti, maximum középfokú végzettségű fiatal foglalkoztatása a cél, aki jelenleg nem dolgozik és nem is tanul nappali tagozaton.

A közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) továbbra sem vehető igénybe a pályázat.

A korábbi GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhíváshoz képest az alábbiak szerint módosulna a pályázati felhívás:

2019. június 17., hétfő

GINOP-4.1.3-19 Napelmes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásnak - MÁTÓL benyújtható!

Szeretném tájékoztatni, hogy mától benyújtható "GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak" pályázat, mely 100%-os támogatást ad. A pályázatról összefoglalót ide írtam.

Ami fontos:
- a cégnek legalább 3 lezárt üzleti évvel kell rendelkezni
- a cégnek legalább 1 fős létszáma volt az elmúlt üzleti évben
- csak olyan székhelyre/telephelyre igényelhető a támogatás, ahol korábban is volt áramfogyasztás és azt alá lehet támasztani számlákkal (az elmúlt 12 hónapban)
- csak olyan székhelyre/telephelyre igényelhető a támogatás, ahol nincs telepítve napelemes rendszer (mivel azt bővíteni nem lehet)
- a napelem csak tetőszerkezeten helyezhető el, így olyan épületnek kell lennie, aminek nincs állékonysági problémája
- a megvalósítási helyszín nem lehet lakóépület

A pályázat 2019. június 17-én 10.00 órakor nyílt meg, érdemes már az elsők között beadni, így elkerülhető a keretkimerülés kockázata.

2019. június 2., vasárnap

Megjelent a GINOP-4.1.3-19 Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak pályázat

Jelen Felhívás hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. Támogatható a kkv-k épületeinek és az épületekben folyó gazdasági-termelési folyamatok energiafogyasztásának fedezését szolgáló napelemes rendszerek telepítése.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik. A pályázat tartalmi értékelési pontozás alapján történik. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a pontozási szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el az elérhető összesen 70 pontból a 35 pontotElőzetesen ingyen elkészítjük Önnek a pontozást, töltse ki a lenti űrlapot, vagy küldjön egy email-t részünkre cége adószámával!

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be. Újabb támogatási kérelem ugyanazon telephelyre az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra, azonban tisztázó kérdés feltehető.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft.
b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

2019. március 19., kedd

NFA-2019-KKV Mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása:
A rendelkezésre álló 5 milliárd Ft támogatási keretösszegből megközelítőleg 250 KKV-nál mintegy 1500 új munkahely létesíthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:
- 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig
- 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig

2019. március 13., szerda

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel

Frissítés: Meghosszabbították a beadási határidőt!

Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában Budapesten és Pest megyében. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft. (maximum 45%)
b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét

Ez a gyakorlatban így néz ki: 45% támogatás, 45% hitel, 10% önerő.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. május 20-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

2019. január 6., vasárnap

PM_KKVESZKOZ_2018 Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén

Megjelent 4,5 milliárd forint keretösszeggel a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) eszközberuházásait támogató pályázati felhívás második üteme. A támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától lehet benyújtani a keret kimerülésééig.

A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4,5 milliárd forint.

Frissítés: A „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén - PM_KKVESZKOZ_2018” című kiírásra beérkezett támogatási igények elérték a rendelkezésre álló támogatási keret 200 százalékát, ezért a pályázat február 20-án felfüggesztésre került. Pályázatok beadására, lezárására nincsen további lehetőség.

A pályázaton kizárólag Pest megyei cégek indulhatnak, Budapest nem vehet részt! 

A támogatás formája:
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás jogcímen.

A támogatás mértéke, összege:
Igényelhető támogatás összege:
- Kisléptékű fejlesztésekre minimium 10 - maximum 60 millió forint
- Nagyléptékű fejlesztésekre minimum 60 - maximum 300 millió forint

A támogatás kizárólag egy jogcímen vehető igénybe az A), a B), vagy a C) pontban rögzített lehetőségek figyelembe vételével:

2018. december 21., péntek

Tisztelt Látogató!

Köszönöm az egész éves együttműködését, bízom benne, hogy 2019-ben is sikeres pályázatokban lehet része és cége/intézménye fejlődéséhez az ECOPROFIN Pályázati és Pénzügyi Tanácsadó Kft. is hozzájárulhat!

Kívánok Önnek, családjának és munkatársainak egyaránt békés, boldog karácsonyt, az elkövetkező évre pedig további sikereket!

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója