Ads 200x100px

.

2013. április 9., kedd

Pályázati felhívás gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek – kiemelten táborozásának – támogatására

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázata támogatja azokat a Magyarország területén megvalósuló értékközpontú és értékteremtő rendezvényeket, főként táborozásokat, amelyek hozzájárulnak a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 29. 


A Pályázók köre:
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
  • egyházak
  • egyház önálló szervezete, amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik
  • egyházak, egyházi szervezetek,
  • egyházi fenntartású intézmények,
  • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények,
  • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
  • önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
  • Megyei Kormányhivatal Intézményfenntartója által fenntartott intézmények
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Maximum 500.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 
A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az önerő igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.
 
A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően 30 napon belül utalja át. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg és a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.

Támogatási időszak:
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2013. május 1. és 2014. február 28. közé eső időszak.