Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. március 30., vasárnap

Várható pályázat: Versenyképes IKT szektor fejlesztése
A pályázati kiírás célja 
Az IKT szektorban működő vállalkozások esetében az innovációnak, és a K+F programokban való részvételnek kiemelkedő jelentősége van, ezért ezeknek a vállalkozásoknak mind szakmailag, mind vállalati kultúrájukban alkalmassá kell válniuk arra, hogy nemzetközi együttműködésekben szerepet vállalhassanak.

A pályázati kiírás célja, hogy az IKT, vagy informatikai témájú K+F+I projekteket fejlesztő vállalkozások - elsősorban KKV-k - nemzetközi piaci lehetőségei bővüljenek, és az Európai Unió Horizon 2020 programjában való aktív részvételük növekedjen.

A pályázat keretében vállalkozások számára a Horizon 2020 program megismerésére, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására nyílik lehetőség. 

Támogatás összege
Minimum 5.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft.

Támogatás mértéke
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség maximum 75 %-a.


Kötelező vállalások
1) Tagság az Informatikai Vállalkozások Szövetségében
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig folyamatos tagsági jogviszonyt tart fenn az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségében.
2) Az Európai Unió H2020 programjába való bekapcsolódás
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt keretében a megvalósítási időszakban részt vesz az Európai Unió Horizon 2020 programjáról szóló képzésen, valamint rendelkeznie kell PIC (Participant Identification Code) kóddal az EU Horizon 2020 partnerkereső rendszerében a fenntartási időszak végéig.
3) Versenyképes megjelenés
A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig folyamatosan rendelkezik:
- a Magyar Külgazdasági Hivatal (HITA) ICT export adatbázisában feltöltött profillal;
- saját domainnel és honlappal, amelyen van angol nyelvű tájékoztatás is.
4) Innovációs tevékenység
A pályázó vállalja, hogy a projekt keretében a megvalósítási időszakban az alábbi feltételek közül legalább 1 teljesül:
- részt vesz Horizon 2020 pályázatban önálló pályázóként vagy konzorciumban partnerként illetve vezető partnerként (a feltétel teljesüléséhez beadott pályázat szükséges).
- részt vesz valamely IKT és/vagy innovációs szakmai kiállításon/vásáron/networking konferencián (beleértve a NIH, HITA, egyéb Kormányzati támogatással megvalósuló vagy informatikai szakmai szervezet által szervezett rendezvényeket)
- Részt vesz start-up versenyen (NIH, IVSZ vagy bármilyen hazai vagy uniós társfinanszírozott megvalósuló  start-up verseny pl. akkreditált technológiai inkubátor által szervezett verseny)

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2014. május 15-től 2014. június 16-ig lehetséges.

Jogi forma, méret, székhely
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Támogatható tevékenységek köre
- Horizon 2020 program ismeretek bővítése: képzéseken, workshopon való részvétel;
- képzési/tanácsadási szolgáltatás igénybevétele: a Horizon 2020 programon való induláshoz és piacra jutáshoz kapcsolódó piackutatás, adatbázisok, marketing ismeretek- és termékfejlesztési képzés/tanácsadás;
- IVSZ Szoftverfejlesztési Tanúsítvány megszerzése: projekt előminősítési szolgáltatás igénybevétele az IVSZ által felállított innovatív know-how alapú minőségbiztosítási rendszernek megfelelően a Horizon 2020 programban való részvétel feltételeinek vizsgálatával;

- projekt-partner keresés ill. kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele;
- piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing eszközök).

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben érdekli a pályázat, legyen szíves az alábbi űrlapot kitölteni, és felveszem Önnel a kapcsolatot.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter