Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. április 13., vasárnap

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Dél-Dunántúlon

Az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú felnőtt háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint iskola-egészségügyi rendelő, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre. Az ellátás színvonalának fokozatos javítása és a lakóhely-közeli hozzáférés biztosítása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálására, a leromlott infrastruktúra fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére.

Jelen konstrukció célja olyan alapellátási egészségügyi szolgáltatások fejlesztését célozza, melyre vonatkozóan a szolgáltató működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel rendelkezik.

Benyújtási határidő:
2014. május 12-től 2014. június 26-ig. Jelen felhívásban egyfordulós eljárásrendben, egyszakaszos bírálati folyamatban történik a pályázatok elbírálása.

Pályázók köre:
- Helyi önkormányzat (GFO 321)
- Helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327)
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek (GFO 572)
- Helyi nemzetiségi önkormányzatok (GFO 371)
- Egyházi jogi személyek (GFO 55)
- Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan non-profit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 572)
amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében, állami tulajdon esetén vagyonkezelésében, használatában lévő ingatlanban az Eütv. 152.§ (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti valamely feladatot ellátó, működési engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató működik, vagy a projekt eredményeképpen működni fog.

Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek:
1) Eszközbeszerzés - műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett, járműbeszerzés is (maximum 1 db/praxis v. körzet, max. bruttó 4 millió forint értékben)
2) Épület felújítása, korszerűsítése - új építés és bővítés jelen pályázati felhívás keretében nem támogatható (max. bruttó 200.000 Ft/bruttó m2)
3) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése
4) Udvarfelújítás (max. bruttó 13.000 Ft/bruttó m2)
5) Ügyeletes autó tároló garázs kialakítása, felújítása
6) Nyilvánosság biztosítása (max. 0,5%)
7) Projektszintű könyvvizsgálat (max. 0,5%)
8) Akadálymentesítés
9) Azbesztmentesítés
10) Energiahatékonysági korszerűsítés
11) Projekt előkészítés (max. 8%)
12) Projekt menedzsment (max. 2%)

Projekt területi korlátozása:
Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag a Dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy, Tolna megye) területén megvalósuló projektek támogathatóak.

Támogatás mértéke:
Általános esetben az igényelhető támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100%-a.

Támogatás összege:
Az igényelhető támogatás összege projekt szinten minimum 10 millió, maximum 60 millió forint.

Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, legyen szíves az alábbi űrlapot kitölteni, hogy mielőbb elkezdhessük a pályázat összeállítását. Referenciáimat itt tekintheti meg.

Üdvözlettel: