Oldalak

Ads 200x100px

.

2014. október 10., péntek

Pályázat: Mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatásaTámogatás célja:
A támogatás célja a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó pályázat célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.


Pályázók köre:
- Mikro-, kis- és középvállalkozások,
- Melyek éves átlagos statisztikai létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 10 fő volt,
- Az "Ágazati fókusz" című mellékletben megadott tevékenységek valamelyikét kívánják fejleszteni és az elmúlt két évben árbevételük legalább 50%-a ilyen jellegű tevékenységből származott,
- Legalább 3 lezárt teljes (365 napot meghaladó) üzleti évvel rendelkeznek,
- Legutolsó lezárt üzleti évben árbevételük meghaladta az 50 millió forintot,
- Volt export árbevétele az előző két üzleti évben.

A támogatás feltételei:
A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, szolgáltatásokat, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. Elvárás, hogy a vállalkozás alakítsa ki a szervezeten belül a külkereskedelmi tevékenységért felelő munkatárs munkakörét, és köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani.
1) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökken a bázislétszám alá.
2) Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.
3) Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.
4) Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

Támogatás mértéke:
50%

Támogatható projektek száma:
250-350 db

Támogatás összege:
3 – 7,5 millió forint.

Benyújtási határidő:
A pályázat megjelenését követő 30.naptól 2014. december 31-ig.

Támogatható tevékenységek köre:
1) Külföldi kiállításokon vagy vásáron való részvétel - kötelező
2) Külföldi árubemutató szervezése - kötelező
3) Piacra jutás támogatása
4) Információs technológia-fejlesztés, online megjelenés támogatása
5) Tanácsadás igénybevétele - max. a projekt 5%-a lehet
6) Piackutatás elkészítésének költsége - max. 500.000.- Ft lehet
7) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége
8) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége 

Nem elszámolható költségek (például):
- Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és elektronikus adathordozók költsége
- Terjesztési célból készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei
- Grafikai tervezési, formaterezési és fordítási költségek

Forrás: Széchenyi 2020

Ha pályázni szeretne, kérem, töltse ki az alábbi kérdőívet. Köszönöm!  
A többi aktuális pályázatot itt tudja megtekinteni, kattintson!

Üdvözlettel: