Oldalak

Ads 200x100px

.

2015. július 27., hétfő

Pályázati felhívás álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra 2015

A támogatás célja:
A legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülők munkaviszonyon kívüli tevékenységgel 
- egyéni vállalkozás keretében,
- vagy egyéni cég tagjaként,
- vagy gazdasági társaságnak a társaság tevékenységi körében - tagi / tagsági jogviszonyban - annak személyes közreműködésre kötelezett tagjaként / illetve gazdasági társasághoz történő csatlakozással - tagi / tagsági jogviszonyban - annak személyes közreműködésre kötelezett tagjaként, 
- vagy mezőgazdasági őstermelőként történő önfoglalkoztatásának elősegítése.

A támogatás formája:
Legfeljebb 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatási támogatás
 - 2 millió forint vissza nem térítendő, és
- 1 millió forint visszatérítendő formában - amennyiben a pályázó az induló készletre is igényel támogatást, úgy a készlet költségeire eső támogatás összege csak visszatérítendő formában igényelhető! 

A pályázat benyújtásának határideje: 
- jelenleg egyetlen megyében sem pályázható!

A tőkejuttatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:
a)    Egyenként 50 ezer Ft egyedi értéket (beszerzési egységár) meghaladó kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszongépjárművek és mezőgazdasági gépek, kizárólag gépjármű-oktatási tevékenység indítása esetén, az ahhoz szükséges személygépjármű beszerzéséhez,) szoftverek, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
b)    50 ezer Ft alatti kizárólag új tárgyi eszközök, szoftverek beszerzéséhez, amelyek összköltsége nem haladhatja meg a beruházás bruttó költségének 10 %-át.
c)    A vállalkozás beindításához szükséges – megfelelő felépítménnyel rendelkező, nem lakás céljára szolgáló – ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda stb.) vásárlásához, a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül. Közeli hozzátartozók (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlanvásárlást a Kormányhivatal nem támogat!
d)    Indulókészlet vásárlására a teljes fejlesztési bruttó költség legfeljebb 35 %-a fordítható.
e)    Kft-hez való csatlakozás esetén a törzstőke megemeléséhez, illetve új Kft létrehozása esetén a törzstőke befizetéséhez.


A beruházást a pályázat benyújtásának napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a Kormányhivatalhoz nem fordulhat!  


A tőkejuttatás igénylése esetében a pályázónak rendelkeznie kell:
- a vállalkozás indításához, a beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó – költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott más támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be, továbbá
- a támogatás kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal (ingatlan fedezet, vagy készfizető kezes, vagy bankgarancia, vagy biztosítói készfizető kezesség).

Forrás: munka.hu

Amennyiben pályázni szeretne, az alábbi kérdőív kitöltését követően felveszem Önnel a kapcsolatot és egyeztetünk a pályázaton való részvételről.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója