Oldalak

Ads 200x100px

.

2016. április 11., hétfő

VEKOP-1.3.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Budapesten és Pest megyében

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása” című (VEKOP-1.3.1-16 kódszámú) felhívás. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat a mikro-, kis- és középvállalkozások exportképességének és versenyképességének növekedése, a helyi, nemzeti és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódása, a szomszédos országokkal való együttműködések fejlődése, valamint a régióval folytatott külkereskedelmi tevékenységek fejlődése is. A projektek által teremtett új munkahelyek révén nőhet a foglalkoztatás is.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. május 9-től 2018. május 9-ig folyamatosan lehetséges.

A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a.
c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

d) Jelen projekt igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át.
e) Jelen projekt igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét.

Támogatást igénylők köre:
a) Mikro-, kis- és középvállalkozások,
i. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
ii. melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,
iii. melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.

iv. amely, és amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele); 
v. amelynek volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
b) jogi forma szerint:
I. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
II. egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
III. szövetkezet


A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,23 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-200 db.


Önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység


Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Az önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
b) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
c) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
d) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
e) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
f) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható


Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Nyilvánosság biztosítása


A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.


A projekt területi korlátozása:
a) A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régióban lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
b) A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
c) Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatók (Budapest és Pest megye)
d) A projekt keretében - kötelező vállalásként - kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni.


Kötelező vállalások:
a) Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét a)közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
b) Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a Kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.

c) Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt c)termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
d) Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási d)időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.


Forrás: Széchenyi 2020

Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot (vagy kattintson ide, ha nem jelenik meg az űrlap) és felveszem Önnel a kapcsolatot.

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója